Wo.Men in Finance

3 min leestijd

Wie is Wo.Men in Finance en wat doen ze?

 

Wo.Men in Finance zag in 2018 het levenslicht. Wat begon als een besloten initiatief van een klein groepje hogere profielen, is uitgegroeid tot een vereniging die alle grote financiële instellingen in haar rangen telt.

 

Wo.Men in Finance is een organisatie die pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector en wil dat alle financiële instellingen zich bewust(er) worden van het belang van diversiteit en inclusie. En dat is voor iedereen een goede zaak!

 
"Wo.Men in Finance pleit voor meer genderdiversiteit in de financiële sector. En dat is broodnodig. Leidinggevende functies worden slechts in 25% van de gevallen door een vrouw bekleed."

Een charter voor meer diversiteit

 

In de schoot van Wo.Men in Finance werd een charter uitgeschreven. Bedrijven die het charter ondertekenen, engageren zich om:

 • genderverschillen op elk niveau in hun bedrijf te meten
 • specifieke objectieven voor het bedrijf vast te leggen
 • een diversiteits-en inclusie actieplan op te stellen
 • een verantwoordelijke voor diversiteit aan te duiden

Wo.Men in Finance wil het charter ook omzetten in daden. Daarom heeft het vijf werkgroepen opgericht die werken rond:

 • functiebeschrijvingen inclusiever maken
 • een mentoringprogramma opzetten
 • ervoor zorgen dat vrouwen voldoende inspirerende rolmodellen hebben
Wat is hun missie? Toon minder info

De missie van Women in Finance is tweeledig:

 • bewustwording rond diversiteit en inclusie vergroten
 • genderevenwicht op alle niveaus binnen de financiële sector bevorderen

Om deze missie te ondersteunen, zal Women in Finance verschillende positieve acties ondernemen zoals:

 • gelijke kansen voor mannen en vrouwen aanmoedigen
 • inclusief leiderschap promoten
 • een geloofwaardige, innovatieve en respectvolle omgeving stimuleren voor het aantrekken, behouden en opleiden van vrouwelijk talent