Over Febelfin

 

Febelfin, of ook de federatie van de Belgische financiële sector. Wie zijn we en wat kunnen we voor jullie doen?

Wij vertegenwoordigen de financiële sector

Als sectorfederatie zijn wij de spreekbuis van banken en vertegenwoordigen wij onze leden bij bv. beleidsmakers, toezichthouders, beroepsfederaties en belangenverenigingen.

De missie van Febelfin: Een financiële sector laten groeien die ten dienste staat van de maatschappelijke behoeften

Daarbij zetten we in op waarden zoals:

 • Verantwoordelijk, samenwerkend, doelgericht
 • Proactief
 • Innovatief
 • Geloofwaardig

We hebben 4 kerntaken:

 • Standpunten innemen voor en door leden
 • Belangen behartigen op regionaal, nationaal en Europees niveau, maar ook deelnemen aan sociale onderhandelingen en in dialoog treden met een ruim netwerk van stakeholders
 • Diensten verlenen zoals informeren, duiden en advies geven of opleidingen verstrekken via Febelfin Academy.
 • Communiceren met de leden en het grote publiek en deelnemen aan debatten op professioneel, politiek, maatschappelijk en educatief vlak.
Met meer dan 245 leden onder haar paraplu, vertegenwoordigt Febelfin de meerderheid van de financiële sector in België.
Isabelle Marchand
 

Wat zijn onze doelstellingen?

 • De juiste antwoorden bieden op de financieringsnoden van particulieren, bedrijven, openbare overheden en hun projecten
 • Luisteren naar de maatschappelijke noden en in dialoog treden met een ruim netwerk van partners en stakeholders, die samen willen streven naar een duurzame financiële sector
 • Innovatieve, veilige en kwaliteitsvolle financiële diensten ontwikkelen binnen het bereik van alle burgers brengen
 • Werken aan een stabiel, duurzaam en eerlijk regelgevings- en bedrijfsklimaat

Wat doen we?

Febelfin vertegenwoordigt de financiële sector. Maar wat betekent dat nu precies? Wat realiseert Febelfin jaarlijks en welke lopende projecten zijn er? Lees het in ons jaarverslag.

Een goede bankrelatie

Hoe onze leden de theorie omzetten in de praktijk lees je in het document “Een goede bankrelatie”.