Bestuur

Wie bestuurt Febelfin?

 

Aan het hoofd van Febelfin staat onze voorzitter, Michael Anseeuw (BNP Paribas Fortis) en onze CEO, Karel Baert.

Binnen Febelfin kunnen zij rekenen op de expertise van verschillende teams.

De beslissingen binnen de Federatie worden genomen door:

  • de Raad van Bestuur
  • het Executive Committee van Febelfin
  • de Raad van Bestuur van de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB). 

Beide raden hebben een strategisch sturende rol en hebben beslissingsbevoegdheid. Zij vergaderen 4 x per jaar of bij een dringende aangelegenheid.

Het Executive Committee voert de beslissingen van de Raad van Bestuur uit, doet toezicht op de goede werking van Febelfin en voert de taken uit die de raad van bestuur aan hem delegeert. 

Natuurlijk hebben ook onze leden een stem:

  • de Raad van Bestuur en het Executive Committee (Uitvoerend Comité) sturen zij Febelfin in de juiste richting. 
  • via verschillende comités en werkgroepen werken onze leden actief mee aan projecten en dossiers.