Rekening opzoeken bij overlijden

Wanneer iemand overlijdt, weet je als erfgenaam niet altijd waar de overledene een bankrekening of effecten had. Of bij welke bank hij een kluis huurde. De dienst Bankresearch van Febelfin laat dit voor jou opzoeken bij haar banken-leden.

 

Belangrijk: de informatie hieronder focust op de erfgenamen van de overledene. Ben je een notaris, curator, advocaat of OCMW? Neem dan hier een kijkje.

 

Waarvoor kan je de dienst Bankresearch gebruiken?

Via een bankonderzoek kan je laten opzoeken of iemand klant is of was bij één of meerdere banken gedurende een periode van 3 jaar voor zijn of haar overlijden of voor de aanvang van een voorlopig bewind.

Je kan de dienst Bankresearch gebruiken in de volgende gevallen:

 
 • wanneer je erfgenaam bent van een overledene. Jij doet de aanvraag alleen of samen met andere erfgenamen.
 • wanneer je denkt dat iemand een rekening geopend heeft in jouw naam.
 • wanneer je (als particulier) voorlopig bewindvoerder bent.

In geval van een overlijden kan je de aanvraag ook laten doen door een notaris, een curator (bij een onbeheerde nalatenschap) of een advocaat.

OCMW’s kunnen een aanvraag doen om onderzoek te laten doen naar bejaarden, steunaanvragers, … 

Wat bankresearch niet doet

Bankresearch behandelt geen aanvragen die kaderen in een echtscheiding (tenzij er een uitdrukkelijke rechterlijke uitspraak is over het opzoeken van banktegoeden), moraliteitsonderzoek, faillissement of fraudezaak.

Deze dienst zoekt ook geen (levens)verzekeringscontracten op.

 

Welke informatie heeft Bankresearch nodig?

Bankresearch heeft zowel informatie over jou nodig als over de persoon die je wil laten onderzoeken. Hieronder vatten we samen welke informatie/ documenten je allemaal bij de hand moet hebben.

Onderzoek bij overlijden Bij onderzoek bij overlijden heb je volgende gegevens of documenten nodig:
 • je postadres
 • je e-mailadres
 • een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart
 • attest/akte van erfopvolging of akte van bekendheid of erfrechtverklaring
 • naam en voornaam van overledene
 • adres van overledene
 • geboorteplaats en geboortedatum van overledene
 • alle informatie die de zoekactie efficiënter maakt: burgerlijke staat, rijksregisternummer …
 • plaats en datum van overlijden
 • een kopie van de officiële overlijdensakte
Onderzoek op eigen naam Wil je voor jezelf bepaalde zaken opzoeken, dan heb je deze gegevens of documenten nodig:
 • je postadres
 • je e-mailadres
 • je geboorteplaats en geboortedatum
 • een kopie van de voor- en achterzijde van je identiteitskaart
Onderzoek bij voorlopige bewindvoering Bij onderzoek bij voorlopige bewindvoering (bij particulier) heb je onderstaande gegevens en documenten nodig:
 • je postadres
 • je e-mailadres 
 • naam en voornaam van de te beschermen persoon
 • adres van de te beschermen persoon
 • geboorteplaats en geboortedatum van de te beschermen persoon
 • elke andere informatie die de zoekactie efficiënter  kan maken (burgerlijke staat, rijksregisternummer, ... )
 • kopie van de volledige beslissing van de rechtbank waarbij de voorlopig bewindvoerder is aangewezen
 

Hoe verloopt mijn aanvraag?

 • Je bezorgt alle nodige info en documenten aan de dienst Bankresearch via e-mail: bankresearch@febelfin.be of via post: Bankresearch, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.
 • Bankresearch behandelt je aanvraag en controleert of die volledig is. Je krijgt een ontvangstbevestiging met de vraag om 151,25 euro (125 euro + 21% BTW) over te maken. 
 • Zodra wij de betaling ontvangen, sturen wij je aanvraag de eerstvolgende donderdag door naar onze banken-leden.
 • Onze leden verwerken je aanvraag binnen de 15 werkdagen. Dat is vanaf de dag waarop Febelfin de vraag naar hen stuurt.
 • Krijg je antwoord van één of meerdere van onze banken-leden, dan wordt daarin bevestigd dat er een relatie is / was tussen “bank X en klant Y”. Je vindt er ook de contactgegevens van de persoon of dienst bij wie je terechtkan voor meer info.
 • Indien je binnen de 15 werkdagen geen antwoord ontvangt van onze banken-leden, mag je veronderstellen dat het antwoord negatief is.
 

Hoe contacteer ik Bankresearch?

 
Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden van Bankresearch

Bankresearch tracht de aanvraag aan een maximaal aantal van haar leden te bezorgen maar kan niet garanderen dat alle leden de aanvraag ook daadwerkelijk ontvangen.

Febelfin heeft zelf geen toegang tot de gevraagde informatie of de wijze waarop de banken de aanvraag opvolgen.

Febelfin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere afhandeling van de aanvraag tot bankonderzoek door de betrokken banken. 

De kost van 151,25 euro dekt enkel de verwerking door Febelfin en het antwoord of iemand al dan niet een klantrelatie had met een bank. De kosten dekken geen bijkomende vragen, zoals vragen over rekeningstanden en historieken. Hiervoor kunnen de banken bijkomende kosten aanrekenen.

Als je een bankonderzoek aanvraagt, zal Febelfin je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de persoon die in de aanvraag worden vermeld, verwerken conform de hierboven beschreven procedure.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden van de verwerking. In onze privacyverklaring vind je meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en het uitoefenen van je rechten.

Volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten de antwoorden van de banken-leden rechtstreeks aan de aanvrager worden toegestuurd. Febelfin ontvangt geen informatie van haar leden.