Rekening opzoeken: dit moet je weten als professional

7 min leestijd

Wanneer iemand overlijdt, weet de erfgenaam niet altijd waar de overledene een bankrekening of effecten had. Of bij welke bank hij een kluis huurde. De dienst Bankresearch van Febelfin laat dit opzoeken bij haar banken-leden. Ook OCMW’s kunnen een bankonderzoek aanvragen voor bejaarden of steunaanvragers. 

 

Waarvoor kan je de dienst Bankresearch gebruiken?

 

De dienst Bankresearch kan gebruikt worden in verschillende situaties:

 1. In geval van een overlijden: je kan als notaris, curator (bij een onbeheerde nalatenschap) of advocaat het bankonderzoek aanvragen in naam van de erfgenaam/erfgenamen.
 2. In geval van een voorlopige bewindvoering: je doet als voorlopig bewindvoerder de aanvraag.
 3. Voor een onderzoek naar bejaarden, steunaanvragers, … Je doet als OCMW-medewerker de aanvraag.

Ook als particulier kan je een bankonderzoek aanvragen (als erfgenaam of voorlopig bewindvoerder). Daar vertellen we je hier meer over.

Via een bankonderzoek kan je laten opzoeken of iemand klant is of was bij één of meerdere banken gedurende een periode van 3 jaar voor zijn of haar overlijden  (gerekend vanaf vandaag) of voor de aanvang van een voorlopig bewind.

Bankresearch behandelt geen aanvragen die kaderen in een echtscheiding (tenzij er een uitdrukkelijke rechterlijke uitspraak is over het opzoeken van banktegoeden), moraliteitsonderzoek, faillissement of fraudezaak.

Deze dienst zoekt ook geen (levens)verzekeringscontracten op.

Welke informatie heeft Bankresearch nodig?

 

Bankresearch heeft zowel informatie over jou nodig als over de persoon die je wil laten onderzoeken.

Ik ben een notaris Toon minder info
 • je postadres
 • je e-mailadres (een belnot adres)
 • BTW-nummer indien je dit hebt 
 • naam en voornaam van overledene
 • adres van overledene
 • geboorteplaats en geboortedatum van overledene
 • plaats en datum van overlijden van overledene
 • elke andere informatie die de zoekactie efficiënter  kan maken (burgerlijke staat, rijksregisternummer, ... )
Ik ben een curator van een onbeheerd nalatenschap Toon minder info
 • een kopie van het volledige vonnis van de aanstelling tot curator
 • je postadres
 • je e-mailadres
 • BTW-nummer indien je dit hebt
 • naam en voornaam van overledene
 • adres van overledene
 • geboorteplaats en geboortedatum van overledene
 • plaats en datum van overlijden van overledene
 • elke andere informatie die de zoekactie efficiënter kan maken (burgerlijke staat, rijksregisternummer, ... )
Ik ben een advocaat Toon minder info
 • je postadres
 • je e-mailadres 
 • BTW-nummer indien je dit hebt 
 • naam en voornaam van overledene
 • adres van overledene
 • geboorteplaats en geboortedatum van overledene
 • plaats en datum van overlijden van overledene
 • elke andere informatie die de zoekactie efficiënter  kan maken (burgerlijke staat, rijksregisternummer, ... )
 • een kopie van de officiële overlijdensakte
 • bewijs van de hoedanigheid van de persoon die de aanvraag indient (erfgenaam): akte van bekendheid, erfrechtverklaring of attest/akte van erfopvolging 
 • een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de erfgenaam
 • een volmacht van de erfgenaam
Ik ben een voorlopig bewindvoerder Toon minder info
 • je postadres
 • je e-mailadres 
 • BTW-nummer indien je dit hebt 
 • naam en voornaam van de te beschermen persoon
 • adres van de te beschermen persoon
 • geboorteplaats en geboortedatum van de te beschermen persoon
 • elke andere informatie die de zoekactie efficiënter  kan maken (burgerlijke staat, rijksregisternummer, ... )
 • kopie van de volledige beslissing van de rechtbank waarbij de voorlopig bewindvoerder is aangewezen
Ik werk voor een OCMW Toon minder info
 • je postadres
 • je e-mailadres 
 • naam en voornaam van de te onderzoeken persoon
 • adres van de te onderzoeken persoon
 • geboorteplaats en geboortedatum van de te onderzoeken persoon
 • elke andere informatie die de zoekactie efficiënter  kan maken (burgerlijke staat, rijksregisternummer, ... )
 • volmacht van de te onderzoeken persoon en gelegaliseerde handtekening
 • een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart van de te onderzoeken persoon

Hoe verloopt mijn aanvraag?

 
 1. Je bezorgt alle nodige info en documenten aan de dienst Bankresearch via e-mail: bankresearch@febelfin.be of via post: Bankresearch, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel.
 2. Bankresearch behandelt je aanvraag en controleert of die volledig is. Je krijgt een ontvangstbevestiging met de vraag om 151,25 euro (125 euro + 21% BTW) over te maken.
 3. Zodra wij de betaling ontvangen, sturen wij je aanvraag de eerstvolgende donderdag door naar onze banken-leden.
 4. Onze leden verwerken je aanvraag binnen de 15 werkdagen. Dat is vanaf de dag waarop Febelfin de vraag naar hen stuurt.
 5. Krijg je antwoord van één of meerdere van onze banken-leden, dan wordt daarin bevestigd dat er een relatie is / was tussen “bank X en klant Y”. Je vindt er ook de contactgegevens van de persoon of dienst bij wie je terechtkan voor meer info.
 6. Indien je binnen de 15 werkdagen geen antwoord ontvangt van onze banken-leden, mag je veronderstellen dat het antwoord negatief is.

Hoe contacteer ik Bankresearch?

 

Je contacteert Bankresearch:

Algemene voorwaarden van de dienst Bankresearch Toon minder info

Bankresearch tracht de aanvraag aan een maximaal aantal van haar leden te bezorgen maar kan niet garanderen dat alle leden de aanvraag ook daadwerkelijk ontvangen.

Febelfin heeft zelf geen toegang tot de gevraagde informatie of de wijze waarop de banken de aanvraag opvolgen.

Febelfin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de verdere afhandeling van de aanvraag tot bankonderzoek door de betrokken banken. 

De kost van 151,25 euro dekt enkel de verwerking door Febelfin en het antwoord of iemand al dan niet een klantrelatie had met een bank. De kosten dekken geen bijkomende vragen, zoals vragen over rekeningstanden en historieken. Hiervoor kunnen de banken bijkomende kosten aanrekenen.

Als je een bankonderzoek aanvraagt, zal Febelfin je persoonsgegevens en de persoonsgegevens van de persoon die in de aanvraag worden vermeld, verwerken conform de hierboven beschreven procedure.

Je persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden van de verwerking. In onze privacyverklaring vind je meer informatie over onze verwerking van persoonsgegevens en het uitoefenen van je rechten.

Volgens de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten de antwoorden van de banken-leden rechtstreeks aan de aanvrager worden toegestuurd. Febelfin ontvangt geen informatie van haar leden.