Basisbankdienst voor particulieren

Mensen met financiële moeilijkheden krijgen niet altijd gemakkelijk een zichtrekening bij een bank. Voor hen is er de basisbankdienst gericht op particulieren.

 

Hoe werkt de basisbankdienst voor particulieren?

Zonder rekening kan je moeilijk betalen of geld ontvangen. Om te voorkomen dat je volledig uit de boot valt, moeten alle Belgische banken jou een basisbankdienst aanbieden. Dat betekent dat de bank je een zichtrekening met debetkaart geeft zodat je een aantal basisverrichtingen kan doen.

 

Wat kan je allemaal doen met de basisbankdienst voor particulieren?

 

Met de basisbankdienst kan je:

 • geld storten en afhalen
 • overschrijvingen doen
 • doorlopende betalingsopdrachten doen
 • domiciliëringen uitvoeren
 • betalen met een debetkaart maar niet met kredietkaart
 • de digitale kanalen van de bank gebruiken
 • uittreksels ontvangen: elektronisch of gedrukt

Deze verrichtingen kan je alleen doen als er genoeg geld op jouw rekening staat.

Wie heeft recht op de basisbankdienst?

 

Alle natuurlijke personen hebben recht op de basisbankdienst. De bank mag jouw aanvraag in principe niet afwijzen. Ook als je een collectieve schuldenregeling hebt, heb je recht op de basisbankdienst. Ook ondernemingen hebben recht op een basisbankdienst.

 
Wanneer kan een bank weigeren? In een beperkt aantal gevallen, kan de bank jou afwijzen voor een basisbankdienst:
 • Je hebt al een basisbankdienst of een andere zichtrekening, ook al is dat bij een andere bank.
 • Je hebt al rekeningen voor minstens 6.000 euro. Hierbij hoort ook het geld op rekeningen bij anderen banken.
 • Je hebt een lening afgesloten voor minstens 6.000 euro.
 • Je hebt je schuldig gemaakt aan oplichting, fraude of witwassen.

Welke banken bieden de basisbankdienst voor particulieren aan?

 

Alle banken die in België een zichtrekening voor consumenten aanbieden. Je kan kiezen bij welke bank je de basisbankdienst aanvraagt. De banken moeten de informatie over deze dienst gratis, duidelijk en zichtbaar beschikbaar maken in de kantoren.

Hoeveel kost de basisbankdienst?

 

De basisbankdienst is niet noodzakelijk gratis. De maximale prijs voor de basisbankdienst wordt jaarlijks aangepast volgens het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Hoe aanvragen?

 

Contacteer de bank en vraag naar de basisbankdienst voor particulieren.

Kunnen asielzoekers en erkende vluchtelingen ook een beroep doen op de basisbankdienst?

 

Ja, de basisbankdienst is er ook voor asielzoekers en erkende vluchtelingen. Ook als ze geen vast maar enkel een tijdelijk adres hebben.

 
Hoe onderzoekt de bank de identiteit van asielzoekers en erkende vluchtelingen? De identiteit van asielzoekers en erkende vluchtelingen wordt vastgesteld aan de hand van een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister (bijvoorbeeld een elektronische verblijfskaart). Heb je geen inschrijvingsbewijs, dan heb jé een van volgende documenten nodig:
 • een attest van de gemeente dat geldt als voorlopige verblijfsvergunning (de “oranje kaart’’)
 • de registratie van een asielaanvraag bij de dienst Vreemdelingenzaken
 • een bewijs van asielaanvraag bij grenscontrole
 • een voorlopig verblijfsattest
 • een bijzonder verblijfsdocument

Heb je geen van deze documenten, dan kan je andere documenten gebruiken die zijn opgesomd in de bijlagen bij het koninklijk besluit van 8 oktober 1981. In dat geval kan de aanvraag wel iets langer duren.

In uitzonderlijke gevallen kan je identiteit ook voorlopig worden vastgesteld met een paspoort van een buitenlandse overheid. Je identiteit is dan vastgesteld tot wanneer je een geldig verblijfsdocument hebt van de Belgische overheid.