Voorwaarden voor het aanbieden van overschrijvingen

3 min leestijd

Personalisering en druk

Schuldeisers die overschrijvingen aanbieden, moeten rekening houden met enkele richtlijnen rond personalisering en het drukken van de overschrijvingsformulieren die ze naar hun klanten versturen. Het formaat en de kenmerken van een overschrijvingsformulier moeten strikt gerespecteerd worden.

 

Scanners van banken kunnen verkeerd gepersonaliseerde formulieren niet (meer) automatisch lezen. In zo'n geval zullen banken het formulier manueel verwerken, maar de kans bestaat ook dat het formulier wordt geweigerd en teruggestuurd naar de klant. Dat kan een vertraging van de betaling als gevolg hebben. 

Dat kan bijvoorbeeld een foutieve vermelding van het factuurbedrag in het vakje bestemd voor het bedrag van de overschrijving zijn. 

QR-code

 

Het is ook verboden om een QR-code op een overschrijvingsformulier te plaatsen, zelfs in een schijnbaar lege zone. Als leveranciers zo'n code willen gebruiken, dan moeten ze die op de begeleidende brief bij het overschrijvingsformulier plaatsen en niet op het formulier zelf.

 

De gestructureerde mededeling

 

Klanten die facturen krijgen met daarop een gestructureerde mededeling, moeten die opnemen in hun overschrijvingsopdrachten.

Formaat op papier: van links naar rechts 3 “+”, de gestructureerde mededeling (3 cijfers en 1 schuine streep, 4 cijfers en 1 schuine streep en 5 cijfers (waarvan de laatste 2 cijfers het controlegetal vormen)) en 3 “+” (+++123/1234/12345+++)

Digitaal formaat: 12 cijfers (123456789012).

 Elke toevoeging in de mededelingszone maakt van een overschrijvingsopdracht met gestructureerde mededeling (OGM) een overschrijving met vrije mededeling

 Het controlegetal is de modulo 97 (rest van deling door 97) van de 10 voorgaande cijfers maar indien de rest 0 bedraagt, dan wordt als controlegetal 97 gebruikt.

 

Hoe zet je de overschrijving om in de praktijk?