Voorwaarden voor het aanbieden van domiciliëringen

4 min leestijd

Een Europese domiciliëring kan zowel nationaal als internationaal worden gebruikt tussen landen in de SEPA-zone.

 

Je kan een domiciliëring gebruiken voor herhaalde betalingen (= een herhaalde  domiciliëring; bijvoorbeeld maandelijks of driemaandelijks) en voor een eenmalige betaling (= één enkele inning).

De domiciliëringsmandaten worden beheerd door de schuldeiser (niet door de bank).

 

Maatregelen voor de bescherming van consumenten

 

Er bestaan verschillende maatregelen om consumenten, die gebruik maken van domiciliëringen, te beschermen:

 • Je klant heeft niet alleen recht op terugbetaling, maar mag zelf ook het maximumbedrag en de maximumfrequentie (maandelijks, driemaandelijks, ...) van zijn/ haar domiciliëringen bepalen.
 • Je klant mag ook zelf beslissen aan welke leveranciers hij/ zij toestemming geeft voor het innen van de domiciliëringen.
 

Betalingen ontvangen of uitvoeren? Twee werkwijzen belicht

 

Betalen via domiciliering

 

Als je domiciliëringen gebruikt voor het uitvoeren van betalingen, hoef je niets te doen. Jouw leverancier zal het nodige doen. Zet je dit graag op, neem dan contact op met je bank.

Innen van betalingen

 

Als je domiciliëringen gebruikt voor het innen van betalingen, moet je zelf de nodige stappen ondernemen:

 • B2B:
  • Vraag aan je klant om een specifiek mandaat voor B2B-domiciliëringen te ondertekenen.  
  • Je kan in B2B context ook met een Core-domiciliering werken, weet dan wel dat je klant een zekere bescherming geniet.
  • Vraag aan je klant om dat mandaat door zijn/haar bank te laten bevestigen. Zonder die bevestiging kan er geen inning plaatsvinden.
  • Aangezien het SDD B2B (en Core) mandaat een mandaat is dat is overeengekomen tussen de schuldeiser en de schuldenaar, is niet nodig om daarnaast een bevestiging van de bank van de schuldenaar te vragen. Dit heeft geen toegevoegde waarde en biedt geen enkele vorm van bevestiging of incassogarantie.
 • Particulieren: 
  • Vraag aan je klant om een specifiek mandaat voor Core-domicilieringen te ondertekenen.

Hoe zet je de Europese domiciliëring om in de praktijk?

 

Meer informatie?

 

Ondernemingen die meer informatie nodig hebben, nemen best rechtstreeks contact op met hun bank.