Interview: 'Werken bij ons, is vormgeven aan een toekomst die nog ongeschreven is'

8 min leestijd

The search for talent zorgt al enige tijd voor heel wat kopzorgen bij HR-verantwoordelijken uit verschillende sectoren. Het roept vragen op zoals: hoe zorg je er als sector voor om aantrekkelijk te zijn voor (beginnende) professionals? En daarbij: hoe behoud je deze profielen? Naar aanleiding van het offline jobthema ‘werken in finance & verzekeringen’ dat Jobat op 2 april publiceerde, ging Febelfin in gesprek met twee leading ladies in finance, Wien de Geyter, Secretaris-Generaal van Febelfin en Barbara Van Speybroeck, Communication Director van Assuralia. Zij geven hun ‘jobtimistiche’ kijk.

 

Jobat definieerde 5 trends voor de arbeidsmarkt in 2022, waarbij de ‘search for talent’ steevast op nummer 1 staat. Ook andere sectoren weten dat dit de belangrijkste uitdaging wordt post-corona. Hoe kijkt de financiële sector hiernaar?

Wien: De financiële sector ervaart inderdaad moeite om nieuw talent aan te trekken. Dat heeft te maken met verschillende factoren: zo wordt de sector niet altijd in een positief daglicht gesteld. De enorme maatschappelijke rol die de sector speelt, is ook niet altijd voor iedereen even duidelijk.  Verder merken we dat jonge professionals tegenwoordig minder geduld hebben wanneer ze hun carrière uitbouwen (lacht). Vroeger was het algemeen aanvaard dat er wat tijd overging voordat er erkenning volgde voor je prestaties. Vandaag hebben jongeren vaak een ander verwachtingspatroon: het moet snel gaan, het moet nu gebeuren. En het is een kunst om daarmee om te gaan. Net zoals in andere branches, zijn technologische profielen dankzij de digitalisering onmisbaar geworden. Maar deze sollicitanten zijn met niet zoveel en hebben de werkgevers voor het uitkiezen.

Barbara: De financiële wereld, dat gaat over moeilijke materie. Die complexiteiten zorgden er vroeger voor dat wij moeite hadden om open te communiceren. Want je wilt geen fouten maken en communiceert dus heel voorzichtig. Dat leidt dan tot een ongewild gebrek aan transparantie. En zo werk je het idee in de hand dat wij een ontoegankelijke sector zijn voor werkzoekenden. Bovendien: onbekend is onbemind. We moeten meer durven communiceren over wie we zijn en wat we doen.

Wat doen jullie dan om jullie te onderscheiden en aantrekkelijk te zijn voor sollicitanten?

Barbara: De sector is aan een inhaalbeweging bezig om meer transparant te communiceren. Door de ramen en deuren open te zetten en de schoonheid van ons beroep te illustreren, maken wij al een groot verschil. Met campagnes tonen we wat voor diversiteit de sector uitdraagt, hoe wij meehelpen om de wereld te doen draaien en wat onze maatschappelijke rol is. Zo was het verzekeringsverhaal vroeger gericht op reactieve communicatie, post-ongeval bijvoorbeeld. Nu zetten we meer in op het preventieve, het gezondheidsaspect en het pensioens- en beleggingsverhaal. Dankzij deze positionering, zien professionals een andere kant van het financiewezen.

Wien: Communicatiecampagnes zoals ‘Jijdoetdewerelddraaien’ kunnen bijdragen aan het imago van de sector. Want een campagne die de maatschappelijke en economische rol van de banken en de relatie met de klant benadrukt, zorgt voor meer belangstelling onder professionals en toont hen dat zij kunnen meewerken aan een maatschappelijk verhaal. We hebben een transformatierol en een mooi métier: banken zetten geld in om dromen van mensen of ondernemingen waar te maken. Want werken bij ons is vormgeven aan een toekomst die nog ongeschreven is. Hier ligt een mooie uitdaging in.

Er bestaan wat misvattingen rond werken in de financiële sector. Bijvoorbeeld dat de sector weinig innovatief is en dat de jobs zich enkel in Brussel situeren. In welke mate stemt dit overeen met de realiteit?

Wien: De hoofdzetels van de Belgische financiële wereld situeren zich voor 50% in Brussel. Maar het is allang niet meer zo dat mensen elke dag naar Brussel komen. De sector had ook voor de coronacrisis al heel wat ervaring met telewerk op grote schaal en blijft ook nu flexibel. We zijn ook een innovatieve omgeving: een voorloper op gebied van digitalisering én met aandacht voor digitale inclusie. We garanderen een dubbele belofte: zowel online als offline (bankkantoor) kunnen mensen op ons rekenen. En dat vraagt zin voor vernieuwing en uitdaging. En om dat te realiseren hebben we natuurlijk de nodige werkkrachten nodig.

Barbara: Al te snel denken mensen bij ‘de financiële sector’ nog aan het doembeeld van de strenge witte man die strak in ’t pak uren op een bureau doorbrengt. Dat beeld is verouderd: het is allang geen wittemansverhaal meer, denk maar aan alle vrouwelijke CEOs en vrouwen in andere topposities die onze organisaties telt. Er is plaats om de kracht van diversiteit te vieren.

Hoe kunnen we mensen overtuigen om in de sector te komen werken?

Wien: We zijn een dynamische en sterk gedigitaliseerde sector die innovatie vooropzet. Dat biedt interessante werkgelegenheid voor IT, juristen, experts en dienstverleners in een wereld waarin mensen 24/24 online kunnen bankieren. Toch mag het niet doorslaan naar de andere kant: mensen willen naast alle digitale oplossingen ook persoonlijk contact met hun bankier. Want bankieren blijft bovenal een vertrouwensrelatie. En de digitale omgeving kan dit bereikbaarheidsgevoel belemmeren. Daarom blijven wij inzetten op persoonlijke dienstverlening. Door de combinatie van de digitale sector met offlinedienst verlening, zijn wij een boeiende en veelzijdige werkomgeving met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, een gevarieerd takenpakket en interessante doorgroeimogelijkheden.

Barbara: Ook in de verzekeringswereld is dit narratief er: we moeten naast talloze digitale oplossingen ook inzetten op fysieke dienstverlening. In deze snel veranderende wereld zoeken mensen naar vertrouwen bij financiële zaken. Deze vertrouwenskwestie creëren, vraagt een groot menselijk inzicht: mensen willen handvaten, hulp en advies voor hun toekomst. Het is waardevol wanneer je weet dat je onderdeel bent van een maatschappelijk radarwerk, waarin je bijdraagt aan een continue garantie van vertrouwen. Als medewerker kan je hieruit heel veel voldoening halen.

Naar welke jobprofielen is de financiële sector voornamelijk op zoek?

Barbara: In de verzekeringswereld gaat de maatschappelijke dimensie van de job hand in hand met vakkennis. Verzekeraars verschijnen vaak op sleutelpunten in iemands leven. Bij huisbezoeken is het onontbeerlijk dat je medeleven en begrip kan opbrengen voor de situatie waarin sommige mensen zich bevinden. Je moet een menselijk gelaat kunnen bieden, samengaand met professionaliteit. Heb je een sociaal en maatschappelijk engagement, dan zit je bij ons zeker juist.

Wien: Naast de klassieke bank- en verzekeringsprofielen, gaat dat over uiteenlopende jobs. De digitalisering heeft de inhoud van bestaande jobs veranderd én creëert met de groeiende uitdagingen ook nieuwe opportuniteiten. Wij zoeken mensen die graag bezig zijn met dataontwikkeling, dataonderzoek, bescherming bij thema’s zoals internetfraude en issues rond veiligheid. Kortom, verschillende IT-profielen. Ook mensen met een sterke politieke en sociale feeling zijn broodnodig: zij helpen ons om klaar te staan voor de uitdagingen van overmorgen. Hiernaast zijn ook klantgerichte medewerkers cruciaal: professionals die goed kunnen omgaan met verandering en die in combinatie met technische kennis, over menselijke feeling beschikken.

Richtingen bank- en verzekeringswezen in het hoger onderwijs zijn de laatste jaren in populariteit afgenomen. Welke initiatieven kunnen we nemen om studenten terug warm te maken voor de financiële wereld en hen te laten doorstromen?

Wien: Febelfin Academy en Febelfin richtten enkele jaren geleden de FinCompetition op, een initiatief waarbij studenten uit bank- en financiële richtingen uit maar liefst 16 hogescholen deelnemen aan een online bankspel. Tijdens het spel krijgen ze inzicht in de front- en backoffice activiteiten van een bank. Zo komen ze op een andere manier in contact met onze sector. Wij willen het spel dit jaar ook uitbreiden naar universiteiten. Daarnaast zullen we dit aanvullen met expertensessies: waarin werknemers uit verschillende banken de deelnemers een inzicht geven in hun job en de competenties die je ervoor nodig hebt. Zo weten studenten wat ze mogen verwachten. Met Febelfin Academy bekijken we momenteel hoe we lesgevers in deze richtingen kunnen ondersteunen door hen enkele dagen te laten meedraaien in een bank en revisie van hun cursussen en curriculum van de professionele bachelor Bank-en financiewezen. Daarnaast bekijken we ook nog enkele andere initiatieven omtrent financiële educatie voor 3e graad middelbaar die de passie voor economie en het métier kunnen aanwakkeren.

Barbara: De verzekeringssector is zelf een jaar geleden voorzichtig een traject gestart met enkele hogescholen en universiteiten om te kijken hoe wij hen kunnen helpen, onder het motto teach us how to teach you. We willen jongeren betrekken bij de issues van morgen, zoals de pensioenproblematiek. De feedback rond dit traject moeten wij nog verder uitbouwen. Maar we sluiten een samenwerking met Febelfin zeker niet uit.

Zijn er in de sector voldoende mogelijkheden om nieuwkomers via opleidingen te integreren?

Wien: We hebben veel aandacht voor opleiding: gemiddeld 8 opleidingsdagen per persoon per jaar. Wij zijn een gereglementeerde sector waarbij bepaalde beroepen slechts mogen uitgeoefend worden als daarvoor specifieke opleidingen worden gevolgd. Voor bank- en kredietbemiddeling en verzekeringsdistributie is regelmatige bijscholing en een bepaald opleidingsniveau vereist. Maar daarnaast leveren wij ook inspanningen om mensen aan te moedigen om hun ‘soft skills’ bij te scholen, bijvoorbeeld ‘werken in team’ of de nieuwe context van hybride werken.

Barbara: Het is inderdaad een sterk gereglementeerd verhaal. Vaak bieden verzekeraars intern een waaier aan opleidingsmogelijkheden. Concurrentie speelt ook stevig: opleidingen die de aantrekkelijkheid en diversificatie van producten aanbieden, zijn voor het concurrentiegegeven vitaal. Binnenkort bieden wij ook de opleiding ‘klare taal in de verzekeringssector’ aan. Gebrek aan klare taal is nefast voor het imago en klantenbinding. Vaak zijn diensten en producten – zeker in de verzekeringswereld - extreem ingewikkeld. De opleiding maakt verzekeringswezen toegankelijker voor nieuwkomers.

Sollicitanten en jongeren hechten steeds meer belang aan duurzaamheid en mensgericht beleid. Op welke manier investeert de financiële sector hierin en komt deze tegemoet aan de eisen van de jeugd?

Wien: De financiële branche speelt een sleutelrol bij de transitie naar een duurzame economie, want die overgang moet natuurlijk gefinancierd worden. Als jonge professional dit mee kunnen ondersteunen, is mooi, niet?  Het begeleiden van bedrijven naar een meer duurzame strategie, en hen aansporen om hierover te rapporteren, zal steeds belangrijker worden. Zo zullen we in de toekomst kijken naar hoe precies bedrijven georganiseerd zijn op duurzaamheidsvlak wanneer we kredieten verstrekken. Concreet zal dit meebepalen of een krediet voordelig of duurder wordt. Ook op beleggingsgebied hebben we een pioniersrol gespeeld: we namen het initiatief om een kwaliteitslabel op te richten voor duurzame beleggingsproducten.

Op sociaal gebied hechten we veel belang aan diversiteit en inclusie. Je moet ernaar streven om je werkvloer een afspiegeling van de maatschappij te laten zijn: want diverse organisaties zijn meer innovatief. De inclusiecampagne die we vorig jaar samen met onze leden lanceerden, bestaat uit een e-book met 25 handige tools die bedrijven uit allerlei takken kan helpen om aandacht te hebben voor diversiteit en inclusie. Daarnaast zijn er nog andere talrijke initiatieven van de sector, denk maar aan Women in Finance Belgium of Inclusive Panels.

Barbara: Banken en verzekeraars spelen een cruciale rol in de duurzaamheidsfinanciering. Als een organisatie geen voldoende CSR-rapportering heeft, is het de vraag of er bereidheid zal zijn deze organisatie te verzekeren. De klimaatverandering heeft een massieve impact en verzekeraars zijn hier individueels sterk mee bezig, maar alleen worden die systeemrisico’s als gevolg van climate change, moeilijk beheersbaar. De enige manier om onder controle te houden, is via partnerships tussen verschillende branches. Een goed voorbeeld hiervan zijn de overstromingen in Wallonië vorige zomer: na de ramp waren vele slachtoffers niet voldoende verzekerd en dreigden ze zonder passende vergoeding te vallen. Dankzij een samenwerking tussen privésectoren en de overheid, werd op korte termijn een goeie regeling gevonden. Vrij uniek en dat doen niet veel andere sectoren ons na, denk ik (glimlacht).

Conclusie: tegen een job in Finance kan je geen ‘neen’ zeggen?

In koor: Inderdaad!