Febelfin Valuation Template

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

De Febelfin Valuation Template is de Febelfin standaard template om de essentiële gegevens uit schattingsverslagen voor niet-residentieel vastgoed op een gestructureerde en uniforme manier uit te wisselen.

 

De regels die door de regulatoren en de Europese Commissie aan de banken worden opgelegd inzake de waardebepaling en de monitoring van gefinancierd vastgoed zijn de laatste jaren exponentieel toegenomen. Het gevolg hiervan is dat de rapporteringsverplichtingen en verwachtingen door deze instellingen systematisch worden bijgesteld en dat de Europese verwachtingen als gevolg van de "Green Deal" zeer hoog zijn. 

Hierdoor volstaat het niet langer om de marktwaarde van het gefinancierde vastgoed te kennen, maar wordt bovendien gevraagd om de milieuaspecten mee te nemen in de beoordeling van het vastgoed waardoor elementen zoals het EPC, overstromingsrisico’s, enz. alsmaar belangrijker worden. 

Het spreekt voor zich dat de rol van de vastgoedschatter hierbij cruciaal is. Het merendeel van de te monitoren parameters is al terug te vinden in de schattingsrapporten. 

Om het capteren van de essentiële data op een gestructureerde en uniforme manier in kaart te brengen, ongeacht voor welke bank het schattingsrapport gevraagd of bestemd is, is er binnen Febelfin een model ontwikkeld: de Febelfin Valuation Template (FVT). 

De FVT is als standaardvorm in excel opgesteld, en aan schatters wordt gevraagd om de FVT te gebruiken bij het schatten van vastgoed (met uitzondering voor individuele woonunits). Dit laat toe dat de schatters hun intern proces automatisch kunnen koppelen met de FVT. De FVT kan als excel worden ingevuld, maar bij het verzenden wordt hij omgezet naar een CSV-file, van waaruit de banken verder zullen werken.

 

Febelfin is er zich van bewust dat het gebruik van de FVT door alle schatters een grote mijlpaal is, maar de harmonisatie van datarapportering biedt voordelen aan iedereen die betrokken is bij de “waarde van het vastgoed” en de vastgoedmarkt in het algemeen:  

  • Het uniformiseren en het structureren van de basisdata via de FVT biedt het voordeel aan de onderneming dat de FVT kan gerecupereerd worden voor andere banken dan deze die de schatting vroeg en waarbij de onderneming eventueel een kredietaanvraag wenst te laten onderzoeken.  
  • Voor schatters is de FVT ook handig: zo heeft de schatter een houvast en weet hij, ongeacht welke bank de schatting aanvraagt, welke data de banken minimaal wensen te bekomen teneinde de kredietaanvraag correct en conform de wetgeving te kunnen beoordelen.
 

Praktisch

 
  • Vanaf vandaag kunnen schatters de FVT downloaden op de website van Febelfin en wordt hen gevraagd om zo snel mogelijk het gebruik van de FVT te implementeren in hun proces. 

  • Febelfin streeft naar een algemene uitrol van de FVT vanaf 1 januari 2025. Aan alle schatters wordt gevraagd om bij schattingsverslagen van niet-residentieel vastgoed steeds de FVT toe te voegen. Aan alle banken die actief zijn in ondernemingsfinanciering en leasingmaatschappijen die onroerende leasingcontracten aanbieden wordt gevraagd schatters maximaal te sensibiliseren om de FVT te gebruiken en toe te voegen bij hun schattingsverslagen.  

 
 

Hebben jullie vragen, aarzel dan zeker niet om contact te nemen met Febelfin.