De financiële sector zet in op coaching van medewerkers tijdens covid19‑periode

9 februari 2021 - 4 min leestijd

Febelfin Academy en sociale partners lanceren Elan+

 

In deze moeilijke en bijzondere tijden wordt er veel van ons verwacht. De maatschappij gaat voor een deel op slot en onze gewoontes en tradities zijn grondig door elkaar geschud. Niet iedereen gaat daar even vlot mee om. Veel mensen hebben het lastig om zich aan te passen of kunnen zich moeilijk inleven in de heikele situatie van anderen. Dat is begrijpelijk en met de vinger wijzen is geen oplossing. Wat dan wel?

 

De financiële sector zet alvast een belangrijke stap met een sectorbreed initiatief dat een antwoord wil zijn op deze moeilijke omstandigheden. Febelfin Academy en de sociale partners van de banksector sloegen de handen in elkaar en met succes. Het resultaat is het gloednieuwe, uitgebreide opleidingsprogramma van Elan+.

Vorig jaar werd duidelijk dat er nood was aan opleidingen die inspeelden op de onzekerheid ten gevolge van de coronacrisis. Vele banken engageren zich al met allerhande e-sessies en newsfeeds en staan hun medewerkers bij met vertrouwenspersonen en preventiediensten. Een aanvulling op sectorniveau maakt dit engagement nog sterker. Zo leggen we samen nog meer de focus op de mentale gezondheid van ons allemaal tijdens deze woelige periode.

De banksector vindt het belangrijk om blijvend te investeren in opleidingen voor het personeel, zodat men kan inspelen op de maatschappelijke uitdagingen eigen aan de sector. Ook in 2021 blijft de sector hierop inzetten. De werknemers uit de financiële sector besteden jaarlijks gemiddeld 56 uren aan het volgen van professionele opleidingen. Dat komt neer op 8 dagen per jaar, per persoon.

 

Wat biedt Elan+?

 

Opleidingen die focussen op mentaal welzijn ten tijde van corona:

 • “Met klanten praten over geldzaken in moeilijke Covid19-periode” is een opleiding om bankmedewerkers inzicht te geven in en te begeleiden bij moeilijke gesprekken. Het is uiterst belangrijk dat bankmedewerkers via gepaste vraagstelling samen met de klant tot een optimale oplossing komen, op maat van de klant. Want soms kunnen emoties hoog oplopen en dan is voldoende inleving en het onder controle houden van eigen stress van groot belang. Dat is allerminst evident en vergt een aantal psychologische ‘soft skills’. Deze worden door ervaren coaches aangeleerd tijdens de opleiding.
 • “Hoe mijn veerkracht behouden in tijden van onzekerheid” biedt praktische tips, tools en technieken om om te gaan met de continue aanpassingen van onze nabije omgeving, zowel persoonlijk als professioneel. We brengen meer tijd door thuis met alle verantwoordelijkheid die daarbij hoort en daarnaast dienen we ook professioneel het beste van onszelf te geven, in volledig andere omstandigheden. Deze opleiding biedt een houvast.

Opleidingen die focussen op financiële kennisoverdracht:

 • Het totale programma van Elan+ voorziet – naast het aanbod rond mentaal welzijn – maar liefst honderd soorten opleidingen. Zowel ‘core basics’ als woonkredieten en ‘hot topics’ als cybersecurity krijgen de nodige aandacht. Ook interactieve workshops die deelnemers wegwijs maken in de wereld van influencing en storytelling maken deel uit van het pakket.

 • Elan+ gaat ook door met de organisatie van Fin Days om bankmedewerkers voor te bereiden op de uitdagingen van de financiële sector. In vier halve dagen loodsen ervaren coaches de deelnemers door de volgende onderwerpen:

  • Artificiële intelligentie en de toekomst van de commerciële functie

  • Samenwerken, communiceren en ondernemen in diverse teams

  • Uitdagingen en opportuniteiten voor de financiële sector

  • Technologie en de toekomst van het bankieren

In lijn met de huidige coronamaatregelen, worden de opleidingen van Elan+ aangeboden onder de vorm van webinars. Daarnaast voorziet Elan+ ook een breed gamma van gratis e-learnings rond finance, persoonlijke ontwikkeling en digitale competenties. Daar kan elke medewerker onbeperkt aan deelnemen.

Kortom, een volledig nieuw opleidingsprogramma dat focust op skills die noodzakelijk zijn voor een optimale klantenservice. De opleidingen gaan van start in februari 2021.