BEAMA’s Toekomstvisie 2024 - 2026 Asset Management voor een welvarende en duurzame toekomst

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

3 min leestijd

Brussel, 17 januari 2024 - BEAMA vzw heeft een visiedocument opgesteld dat de koers van de asset management sector in België voor de komende 3 jaren zal bepalen.

Dit document is een uitnodiging aan al onze partners om samen met BEAMA vzw de toekomst van asset management in België vorm te geven. We kijken ernaar uit om gezamenlijk de uitdagingen en kansen aan te pakken en een positieve impact te hebben op de groei en ontwikkeling van de welvaart van onze maatschappij.

Onze toekomstvisie is opgebouwd rond zes strategische pijlers die hierna worden toegelicht.

 

6 strategische pijlers

 
  1. Duurzaamheid : Door spaargeld naar duurzame investeringen te leiden, spelen asset managers een sleutelrol in de inspanningen van Europa voor een duurzame planeet. De Belgische asset management sector wil mee vooroplopen in deze evolutie.
  2. Fiscale neutraliteit : Alle vormen van sparen en beleggen die in België worden aangeboden, zouden fiscaal zo gelijk mogelijk moeten worden behandeld, met een focus op het belang van de klant.
  3. Technologische ontwikkelingen : Met de snelle opkomst van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, is het van groot belang dat de asset management sector in België technologische vooruitgang omarmt. Dit vormt een essentieel element voor groei, het behouden van een krachtige concurrentiepositie en het verbeteren van onze dienstverlening aan klanten.
  4. Asset management voor de toekomst : Een toekomstgerichte Belgische asset management sector betekent het actief grijpen van kansen in een snel veranderende omgeving. Hierbij is het belangrijk om België’s positie als financieel centrum te behouden en bij voorkeur te versterken.
  5. Beleggingsoplossingen : Een robuuste en betrouwbare asset management sector kenmerkt zich door een gedegen risicobeleid, geschikt vermogensbeheer voor diverse klanten – zowel particulier als institutioneel – en speelt in op de vraag naar innovatieve segmenten (zoals private equity, private debt &  infrastructuur). Bovendien reikt de sector geschikte beleggingsoplossingen aan voor uiteenlopende maatschappelijke uitdagingen, waaronder bijvoorbeeld de vergrijzing, via pensioenspaarfondsen en bedrijfspensioenfondsen.
  6. Inclusie : We willen een asset management sector waar iedereen zich welkom voelt. In het bijzonder richten we ons op het bevorderen van gendergelijkheid door vrouwen aan te trekken voor alle functies en op alle niveaus. Daarnaast draait inclusie om het scheppen van gelijke kansen, het bevorderen van financiële kennis en het verzekeren van toegang tot beleggingsproducten voor iedereen. We ijveren bovendien voor meer betrokkenheid van particulieren in de kapitaalmarkten.
 

Visiedocument

 

Het visiedocument van BEAMA is beschikbaar op de website van BEAMA vzw.

 

Wie is Beama?

 

BEAMA vzw is de Belgische Vereniging van Asset Managers, en de spreekbuis van de asset management sector in België.