Kredietverlening voor energiebesparende doeleinden stijgt met 34% in de eerste 6 maanden van 2023

26 oktober 2023 - 5 min leestijd

Sector lanceert campagne #Consumentenkredietvoormorgen om de belangrijke rol van verantwoord krediet in de groene transitie te benadrukken.

 

Uit statistieken inzake het consumentenkrediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag publiceert, blijkt dat het totale aantal toegekende consumentenkredieten in de eerste helft van 2023 steeg met 9,7% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar, de totale waarde van de verstrekte kredieten steeg met 10,2% tot iets meer dan 5 miljard EUR. Vooral de vraag naar kredieten voor energiebesparende doeleinden blijft toenemen, met een waardestijging van +34% tot meer dan een half miljard EUR. Om het belang van consumentenkrediet in de groene transitie te benadrukken, lanceert BVK een informatiecampagne.

 

Meer dan een half miljard euro krediet voor energierenovaties

 

Verschillende drijvende krachten, waaronder de wereldwijde energiecrisis en nieuwe wettelijke verplichtingen voor huiseigenaren, hebben de vraag naar groene energierenovaties de afgelopen jaren doen stijgen. Deze trend zet zich voort in 2023. In de eerste helft van 2023 steeg het aantal consumentenkredieten voor energierenovaties, zoals voor isolatie, warmtepompen en zonnepanelen, met 17,5% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, tot 31.000. Dit is bijna drie keer zoveel als vijf jaar geleden (10.300). De totale waarde van deze kredieten steeg met 34,2% ten opzichte van de eerste helft van 2022 en bereikte een totaalbedrag van 547.894.000 EUR.

Naast huisvesting ondergaat ook de mobiliteitssector belangrijke veranderingen. De hoge prijzen voor milieuvriendelijke voertuigen en hun essentiële accessoires, zoals laadpalen, vormen voor velen nog steeds een barrière. Toch overbrugt consumentenkrediet deze kloof en vergemakkelijkt het de overstap naar groener transport. Als we kijken naar de consumentenkredieten die worden toegekend voor de aankoop van een nieuwe auto, zien we dat de cijfers in de eerste zes maanden van 2023 voor het eerst in 5 jaar zijn gestegen. Het bedrag dat werd toegekend voor de aankoop van nieuwe wagens steeg met 23% in vergelijking met vorig jaar en bereikte 1,39 miljard euro.

De recente cijfers bevestigen dat Belgen meer krediet blijven opnemen voor milieuvriendelijke renovaties en (hybride)elektrische auto's, en dat voor steeds hogere bedragen. Het is duidelijk dat de Belgische kredietsector het voortouw neemt om individuen en gezinnen te helpen bij hun inspanningen voor een duurzame toekomst.

Hoewel het bemoedigend is om zo'n sterke groei te zien, is de rol van consumentenkredieten in de samenleving nog steeds onderbelicht. Om hier verandering in te brengen en transparant te kunnen communiceren, zijn we verheugd om onze nieuwe informatiecampagne en website te lanceren: consumentenkredietvoormorgen.be"

Bart Vervenne, Voorzitter van BVK

#Consumentenkredietvoormorgen

 

Met deze nieuwe campagne wil BVK het bewustzijn over het belang van consumentenkrediet in de groene transitie verhogen. Niet alleen fungeert consumentenkrediet als katalysator door de toegang te democratiseren tot duurzame oplossingen die anders financieel buiten bereik zouden liggen, het stimuleert ook duurzame consumptiepatronen. Door gunstige voorwaarden en aangepaste oplossingen aan te bieden voor groene investeringen, moedigen leden van BVK de Belgen aan om milieubewuste beslissingen te nemen. Dit stimuleert op zijn beurt de vraag naar milieuvriendelijke producten en diensten, wat een duurzamere markt bevordert.

Om deze boodschap kracht bij te zetten, zal BVK ook samenwerken met meerdere sectorfederaties die deze boodschap onderschrijven. 

Naast het benadrukken van de rol van consumentenkredieten in de groene transitie, focust de campagne ook op de belangrijke rol die kredietverstrekkers spelen in het voorkomen van problemen tijdens de looptijd van een krediet.

“Gedurende de hele looptijd van het krediet treden wij op als adviseurs. En wat we helaas zien is dat in veel gevallen van wanbetaling het levensgebeurtenissen zoals ziekte, echtscheiding of jobverlies zijn die invloed hebben op het inkomen van mensen en hun vermogen beïnvloeden om hun krediet terug te betalen. Uitgestelde betalingen of langere contracttermijnen zouden in veel van deze gevallen kunnen helpen, maar zijn momenteel niet toegestaan onder de Belgische wetgeving. Als we willen dat consumentenkrediet maximaal bijdraagt aan de transitie die onze samenleving doormaakt, hebben we een consistent wettelijk kader nodig dat zekerheid biedt en consumenten beschermt.”

Bart Vervenne, Voorzitter van BVK

 

Bijlage: 1ste helft 2023 - cijfers consumentenkrediet