Hypothecaire kredietverlening blijft op peil in het tweede trimester van 2022

29 juni 2022 - 10 min leestijd

In het tweede trimester van 2022 werden er bijna 70.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van meer dan 11,5 miljard EUR (exclusief herfinancieringen).  

 

Dit betekent weliswaar een daling van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met bijna 5% ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar, maar in bedrag werd er iets meer dan 5% meer krediet verstrekt dan toen.   

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, daalde het aantal kredietaanvragen in het tweede trimester van 2022 met bijna 11% ten opzichte van het tweede trimester van 2021. Ook in bedrag was er een daling met ongeveer 7%. 

Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag heeft gepubliceerd. 

De 49 leden van de BVK nemen samen ongeveer 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypothecaire kredieten (de zogeheten productie) voor hun rekening. Het totale uitstaande bedrag aan hypothecair krediet van de BVK-leden bedraagt einde juni 2022 ongeveer 266 miljard EUR.

De hypothecaire kredietverlening blijft hoge toppen scheren

 

Na een zeer sterk 2021 en een even sterk eerste trimester van 2022 werd ook in het tweede trimester van 2022 opnieuw meer hypothecair krediet (in bedrag) dan ooit in een tweede trimester verstrekt. 

De rentevoeten voor hypothecaire kredieten kenden in het voorbije trimester een stijgende trend, maar bleven nog zeer aantrekkelijk. Volgens cijfers gepubliceerd door de Nationale Bank van België bedroegen deze in mei tussen gemiddeld 1,70% (voor kredieten met een vaste rentevoet en met een initiële periode van rentevastheid van meer dan 10 jaar) en gemiddeld 2,35% (voor kredieten met een initiële rentevaste periode van meer dan 1 jaar en tot 5 jaar). 

"Het tweede trimester van dit jaar ging verder op het elan van begin dit jaar. Nooit eerder werd in het tweede trimester een dergelijk bedrag aan hypothecair krediet verschaft, ondanks – of net wegens – de stijgende rentevoeten. We merken sinds verscheidene maanden wel een verminderde kredietvraag,  hetgeen zich in de komende maanden zou kunnen weerspiegelen in een daling van de kredietverlening."
Ivo Van Bulck, Secretaris-generaal van de Beroepsvereniging van het Krediet

Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen (herfinancieringen zijn buiten beschouwing gelaten) voor het tweede trimester van 2022 in vergelijking met het tweede trimester van 2021: 

  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het tweede trimester van 2022 gedaald met bijna 11% ten opzichte van het tweede trimester van 2021. Het bedrag van de kredietaanvragen daalde eveneens met ongeveer 7% ten opzichte van 2021. Er werden zodoende iets meer dan 99.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van 18 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in het tweede trimester van 2022 in aantal gedaald met bijna 5% ten opzichte van het tweede trimester van vorig jaar. Het overeenstemmende bedrag steeg evenwel met meer dan 5% ten opzichte van 2021. Er werden in totaal bijna 70.000 kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van meer dan 11,5 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Het aantal kredieten voor andere doeleinden (garage, bouwgrond....) kende een sterke daling ten opzichte van het tweede trimester van 2021  (-1.366, hetzij -25,5%) , samen met het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (-3.207, hetzij -17%). Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning bleef daarentegen ongeveer stabiel in het tweede trimester, nl. +0,4%% of 149 kredieten meer dan in het tweede trimester van 2021, terwijl het aantal kredieten voor de bouw van een woning (+541, hetzij +5,3%) en voor de aankoop met verbouwing (+262, hetzij +8,5%) een stijging kenden.  
  • Het aantal externe herfinancieringen (-4.292, hetzij -34,2%) daalde sterk in het tweede trimester van 2022, wat niet verwonderlijk is in een stijgend renteklimaat. Er werden in het tweede trimester van 2022 niettemin toch nog meer dan 8.000 externe herfinancieringen verstrekt voor meer dan 1,1 miljard EUR.   
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning bleef in het tweede trimester van 2022 ongeveer stabiel rond 196.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet steeg in het tweede trimester van 2022 verder tot 218.000 EUR. Dat is een stijging met bijna 50.000 EUR (of bijna 30%) sinds begin 2019. Het gemiddelde bedrag van de kredieten voor aankoop + verbouwing zakte enigszins tot ongeveer 205.000 EUR.  
  • In het tweede trimester van 2022 kozen opnieuw meer dan 9 van de 10 kredietnemers (92%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. In minder dan 2% van de gevallen werd geopteerd voor een krediet met een jaarlijks veranderlijke rentevoet.  

I. Aantal kredietaanvragen

 

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het tweede trimester van 2022 een daling met bijna 11% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen daalde eveneens met 7%. 

Het aantal kredietaanvragen daalde voor bijna alle doeleinden. De kredietaanvragen voor de aankoop van een woning (-2.610) daalden met 4,3%, deze voor de aankoop + renovatie van een woning (-1.901) met 26,8%. Ook het aantal kredietaanvragen voor de renovatie van een woning (-4.723, hetzij -21,4%), evenals het aantal kredietaanvragen voor andere doeleinden (garage, bouwgrond...) kenden een sterke daling (-1.486, hetzij -22,6%), net als het aantal kredietaanvragen voor de bouw van een woning (-1.405, hetzij -9,3%). Ook het aantal aanvragen voor externe herfinancieringen kende een sterke daling met -47,5%, hetgeen niet verwonderlijk is in het huidige stijgende renteklimaat.  

II. Aantal verstrekte kredieten in het tweede trimester

 

In het tweede trimester van 2022 daalde het aantal verstrekte kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met bijna 5% ten opzichte van het tweede trimester van 2021. Het overeenstemmende bedrag steeg echter nog wel met meer dan 5%.  

Nooit eerder werd in een tweede trimester zoveel hypothecair krediet (in bedrag) verleend. 

III. Gemengd beeld naar gelang de bestemming van het krediet

 

Er werden in het tweede trimester van 2022 bijna 70.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van iets meer dan 11,5 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Algemeen genomen was er een daling van het aantal verstrekte kredieten met bijna 5% ten opzichte van het tweede trimester van 2021, maar toch was er ten opzichte van vorig jaar niet voor alle bestemmingen een daling waar te nemen.

Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+149, hetzij +0,4%) bleef ongeveer stabiel ten opzichte van het tweede trimester van 2021. Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing (+262) kende een stijging met 8,5%, terwijl het aantal bouwkredieten (+541) 5,3% hoger lag. Het aantal kredieten voor andere doeleinden (-1.366) kende daarentegen een daling met -25,5%, net als het aantal kredieten voor de renovatie van een woning, dat een daling kende met -17% of 3.207 kredieten minder dan in het tweede trimester van 2021.

Daarnaast daalde in het tweede trimester van 2022 ook het aantal externe herfinancieringen met 34,2%. Er werden niettemin nog meer dan 8.000 externe herfinancieringen verstrekt voor een totaalbedrag van meer dan 1,1 miljard EUR.

IV. Gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning stijgt met 50.000 EUR sinds begin 2019

 

In het tweede trimester daalde het aantal verstrekte kredieten, maar steeg het totaal verstrekte kredietbedrag. Dit duidt erop dat, algemeen genomen, het gemiddelde bedrag van de verstrekte kredieten is gestegen. Dat is ook zo, met uitzondering van het gemiddelde bedrag voor kredieten bestemd voor de aankoop met renovatie.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning kende in het tweede trimester van 2022 een zeer sterke stijging en klokte af op 218.000 EUR. Dit betekent een stijging met ongeveer 50.000 EUR (of 29,6%) sinds begin 2019.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning stabiliseerde in het tweede trimester van 2022 rond de 196.000 EUR. Dit blijft niettemin een stijging met ongeveer 37.000 EUR (of 23%) op iets meer dan drie jaar tijd.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie viel in het tweede trimester terug tot ongeveer 205.000 EUR.

V. Nog steeds meer dan 9 op 10 kredietnemers opteren voor een vaste rentevoet

 

In het tweede trimester van 2022 kozen opnieuw meer dan 9 op 10 kredietnemers (92%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 6% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Iets minder dan 2% van de kredietnemers opteerde voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet.

Rekening houdend met de stijgende, maar nog steeds lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid. Het aantal personen dat opteert voor een veranderlijke rentevoet blijft laag, zeker wat de jaarlijks veranderlijke rentevoet betreft. Maar ook in geval van een veranderlijke rentevoet wordt de consument door de wetgeving ten zeerste beschermd. Zo kan de veranderlijke rentevoet na aanpassing aan de evolutie van de toepasselijke referte-indexen nooit meer bedragen dan het dubbele van de initiële rentevoet. 

Verantwoorde hypothecaire kredietverlening blijft het uitgangspunt

 

De kredietsector is en blijft zich ervan bewust dat hypothecaire kredietverlening met grote zorg moet gebeuren en dat verantwoorde kredietverlening het absolute uitgangspunt moet blijven.  Op dat punt zit de sector op dezelfde lijn als de toezichthouder: de kredietverstrekkers moeten de nodige voorzichtigheid aan de dag leggen om enerzijds maximaal te vermijden dat individuele kredietnemers te omvangrijke leningen zouden aangaan, en anderzijds op termijn de financiële stabiliteit te vrijwaren.