Evolutie hypothecair krediet in mei 2021

29 juni 2021 - 3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen steeg in mei 2021 met bijna 65% ten opzichte van mei 2020. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag zelfs bijna 81,5% hoger.

 
  • In mei 2021 steeg het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 14,5%. In bedrag werd meer dan 18% meer krediet verleend dan in mei 2020.
  • Deze groeicijfers vinden hun verklaring in het feit dat de cijfers van mei 2020 nog laag waren ingevolge de covid-19-pandemie en de ermee gepaard gaande lockdown. Maar ook ten opzichte van mei 2019 was er een stijging van de verstrekte kredieten met 4% (+17% in overeenstemmend bedrag).

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een
hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en
aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde
percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten.
De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hierna volgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2021 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 65% in vergelijking met mei 2020. In bedrag was er zelfs een stijging met 81,5% ten opzichte van vorig jaar.


De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (+77,5%), voor de bouw van een woning (+83,6%) en voor de verbouwing van een woning (+49,5%). Ook het aantal aanvragen voor kredieten voor de aankoop met renovatie (+84,7%) evenals het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+46%) kenden een sterke stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2021 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 14,5% hoger dan in mei 2020. Ook het overeenstemmende kredietbedrag steeg met iets meer dan 18%. De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+7%), voor de bouw van een woning (+24%), voor de verbouwing van een woning (+30,5%) en voor de aankoop met verbouwing (+1%). Ook de externe herfinancieringen (+13%) kenden een stijging.