Evolutie hypothecair krediet in januari 2020

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in januari 2020 met bijna 14% ten opzichte van januari 2019. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag eveneens meer dan 10% lager. 

In januari 2020 daalde het aantal verstrekte kredieten met bijna 12%. In bedrag is eveneens ongeveer 14,5% minder krediet verleend dan in januari 2019.

 

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin. 

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In januari 2020 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 14% in vergelijking met januari 2019. In bedrag was er eveneens een daling met iets meer dan 10% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (-19,5%), voor de bouw van een woning (-19,5%), voor de verbouwing van een woning (-7%), voor de aankoop met renovatie (-6,5%) en voor andere onroerende doeleinden (-22,5%). Enkel het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+13%) kende een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In januari 2020 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten bijna 12% lager dan in januari 2019. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde eveneens met ongeveer 14,5%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op omzeggens alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-25,5%), voor de bouw van een woning (-18,5%) en voor de aankoop met verbouwing (-15,5%).  Enkel de kredieten voor de verbouwing van een woning (+19%) en voor externe herfinancieringen (+19%) kenden een stijging.