In een jaar tijd kregen bijna 500 financiële producten het ‘Towards Sustainability’‑label

30 oktober 2022 - 4 min leestijd

Het Towards Sustainability-initiatief werd in februari 2019 gelanceerd op aansturen van Febelfin, in overleg met stakeholders binnen en buiten de financiële sector.

  • In november 2020 bestaat het duurzaamheidslabel ‘Towards Sustainability’ één jaar.
  • In een jaar tijd kregen bijna 500 beleggings, spaar- en verzekeringsproducten het label. Daarmee is Towards Sustainability het meest complete label van de EU op het vlak van productaanbod.
  •  Een bedrag van 245 miljard euro wordt beheerd volgens de criteria van de kwaliteitsnorm die wordt vertegenwoordigd door het label.
  • Op de website Towards Sustainability kunnen beleggers alle informatie vinden over de gelabelde producten.
  • De kwaliteitsnorm wordt momenteel herzien en bijgeschaafd. De bijgewerkte versie wordt in maart 2021 gepubliceerd.

Het doel was ten eerste om minimumvereisten voor duurzame financiële producten vast te leggen in een kwaliteitsnorm en in tweede instantie om beleggers een instrument te geven, namelijk het label, om hen te begeleiden in hun zoektocht naar duurzame producten.

De eerste labels werden in november 2019 door het onafhankelijke labelbureau CLA (Central Labelling Agency) toegekend aan producten die aan de kwaliteitsnorm voldeden.

Dankzij zijn succes is het label een marktstandaard geworden

 

In november 2020, dus een jaar na de eerste labeltoekenningen, dragen 494 financiële producten het label. Ze zijn goed voor een bedrag van 245 miljard euro, dat wordt beheerd volgens de criteria van de kwaliteitsnorm.

Meer dan 75 financiële instellingen uit meer dan 10 landen zijn momenteel bij het Towards Sustainability-initiatief betrokken. Het is daarmee het meest uitgebreide en meest inclusieve labellinginitiatief voor financiële producten in Europa.

Zowel producten naar Belgisch recht (35%) als producten naar buitenlands recht (65%) hebben het label ontvangen.

Duidelijkheid voor de belegger is de prioriteit van het label

 

Duidelijkheid scheppen voor de belegger blijft een van de belangrijkste drijfveren van het label. Als een financieel product het Towards Sustainability-label heeft, kunnen beleggers er zeker van zijn dat het aan een aantal welomschreven minimumcriteria inzake duurzaamheid beantwoordt. Er zijn ook duurzame beleggingsproducten op de markt die het label niet dragen, wat tot verwarring kan leiden bij niet-professionele beleggers.

Om dat te vermijden, verbinden enkele financiële instellingen zich ertoe om enkel producten die het label kregen in hun duurzaam Belgisch aanbod op te nemen. Welke instellingen dat zijn, is te zien op de website Towards Sustainability. 

Tot nu toe zijn er 11 ondertekenaars: Belfius Investment Partners, BNP Paribas AM Belgium, Candriam Belgium, Capital at Work Foyer Group, DNCA Investments, Funds for Good, Incofin Investment Management, KBC Group, NN Investment Partners, Sycomore AM en Van Lanschot Belgium.

Elk gelabeld product heeft ook zijn eigen pagina. Er worden verschillende indicatoren op het vlak van duurzaamheid besproken. Daardoor weten beleggers meteen op welke punten het beleggingsproduct duurzaam is, terwijl ze steeds de algemene zekerheid hebben dat het product aan de minimumvereiste voldoet. Door die informatie kunnen beleggers tot in de details nagaan of een bepaald product aan hun specifieke persoonlijke verwachtingen voldoet.

De toekomst van het label: een continu proces

 

Towards Sustainability blijft verder evolueren. Het doel van het initiatief is om duurzaamheidsbeginselen in alle financiële producten op te nemen en bij te dragen aan de structurele integratie van duurzaamheid in alle financieringsbeslissingen van de financiële sector.

De kwaliteitsnorm is dan ook een dynamisch en continu proces. Het is de bedoeling dat het geen statische norm is, maar dat hij evolueert om te blijven overeenstemmen met de verwachtingen van consumenten, de behoeften van de maatschappij, het wetenschappelijk onderzoek, de beschikbaarheid van gegevens en nieuwe regelgevingsinitiatieven zoals de taxonomie en de publicatie van informatie rond duurzaamheid van de Europese Commissie.

Daarom wordt de norm om de twee jaar herzien en bijgeschaafd. De eerste versie werd in februari 2019 uitgebracht. De volgende publicatie wordt in maart 2021 verwacht. Het revisieproces wordt momenteel op gang gebracht, onder andere dankzij de resultaten van een openbare raadpleging die in september en oktober 2020 door het onafhankelijke labelbureau CLA werd gelanceerd.