Spaarrekeningen worden eenvoudiger en gemakkelijker te vergelijken​

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

De federale overheid en de banksector zijn samen tot een akkoord gekomen om de transparantie voor de consument van de gereglementeerde spaarrekeningen te verhogen. 

Febelfin heeft samen met de Staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand, Vice-Premier en Minister van Economische Zaken Pierre-Yves Dermagne, en de Vice-Premier en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem, een protocol ondertekend met als doel om het voor de consument eenvoudiger te maken om spaarrekeningen en spaarrentes te vergelijken, en van bank te veranderen, indien gewenst.  

 

Aantal spaarrekeningen wordt beperkt  

 

Om de transparantie in het aanbod van gereglementeerde spaarrekeningen te verhogen, en de vergelijkbaarheid van de spaarrentes aangeboden door de verschillende banken te verbeteren, zal het aantal spaarformules dat een bank kan aanbieden beperkt worden tot maximaal 4, en zullen deze ook onderverdeeld worden in gemakkelijk vergelijkbare categorieën. De 4 spaarrekeningen zullen kunnen worden gekozen uit onderstaande 3 categorieën:  

  • Een bank zal maximaal 2 klassieke spaarrekeningen mogen aanbieden, dus met een combinatie basisrente en getrouwheidspremie, zonder andere voorwaarden (categorie A). 
  • Een bank zal maximaal 2 spaarrekeningen met bedragsvoorwaarden mogen aanbieden, dus ofwel met een maximum spaarbedrag op de spaarrekening ofwel waarvan de maximum/minimum inlage per maand wordt bepaald (categorie B). 
  • Een bank zal maximaal 2 spaarrekeningen gekoppeld aan een leeftijdscategorie kunnen aanbieden, zoals bijvoorbeeld een jongerenrekening (categorie C). 

Daarnaast kunnen banken wel nog huurwaarborgrekeningen en spaarrekeningen met derdenbeding blijven aanbieden. 

Bij elke spaarrekening zal duidelijk vermeld worden tot welke categorie deze behoort, alsook de basisrente en getrouwheidspremie zullen zowel afzonderlijk als opgeteld worden vermeld.  

Deze vereenvoudiging zal de transparantie over de gereglementeerde spaarrekeningen sterk verbeteren en de spaarders in staat stellen om spaarrentes voor éénzelfde type rekening in één oogopslag te vergelijken tussen de verschillende banken.  

 

Transparantie spaarrekeningen wordt verhoogd met uniforme webpagina per bank

 

Elke bank zal ook een specifieke toegankelijke webpagina maken met alle relevante informatie over de door hen aangeboden gereglementeerde spaarrekeningen.  

Alle tariefinformatie en modaliteiten van de door de bank aangeboden gereglementeerde spaarrekeningen zullen hierop duidelijk te vinden zijn. De rekening met het hoogste rendement zal het hoogst gerangschikt zijn in de oplijsting van de aangeboden rekeningen. Dit om zo transparant mogelijk te zijn over de verschillende aangeboden rekeningen van de bank, en de bijhorende spaarrentes.  

De niet-digitale klant zal deze informatie kunnen verkrijgen via het agentschap, kantoor of via de telefonische klantendienst.  

 

Eenvoudig vergelijken en overstappen van bank 

 

Op deze webpagina van elke bank zal ook duidelijk verwezen worden naar:  

  • De spaarcalculator van de bank en waar je deze kan consulteren (via pc en/of mobiel bankieren en via het loket). De spaarcalculator geeft de nodige informatie over in hoeverre de basisrente en getrouwheidspremie op een bepaalde rekening verworven zijn, zodat de spaarder kan inschatten wat de eventuele impact is van een geldopneming.  
  • De spaarsimulator van de FSMA waarmee je eenvoudig een overzicht kan krijgen van de aangeboden rentes op de verschillende spaarrekeningen bij verschillende banken, zodat je gemakkelijk kan vergelijken. Deze vergelijking zal nog eenvoudiger worden door het beperken van het aantal spaarrekeningen per bank.  
  • De bankoverstapdienst, een dienst waarop spaarders eenvoudig beroep kunnen doen om naar een andere bank over te stappen.  

Hiermee zal de spaarder eenvoudig de verschillende gereglementeerde spaarrekeningen kunnen vergelijken en wordt het gemakkelijker om van bank te veranderen, wat de mobiliteit van de spaarder aanzienlijk kan verhogen.  

 

Je basisrente en getrouwheidspremie verduidelijkt 

 

Zoals vandaag al het geval is, zullen elk kwartaal de verworven getrouwheidspremies op de gereglementeerde spaarrekening worden uitbetaald aan de klant. De banken zullen bovendien dit moment aangrijpen om de klant elk kwartaal heel duidelijk te informeren over het percentage van de getrouwheidspremie en de basisrente dat op dat ogenblik van toepassing is op die spaarrekening. Dit zal ook gebeuren via het rekeninguittreksel. Digitale klanten zullen een mededeling ontvangen in de app om hen te informeren dat dit uittreksel beschikbaar is en dat ze alle informatie over de spaarrekeningen van hun bank kunnen terugvinden op de specifieke webpagina.  

Deze communicatie zal de spaarders elk kwartaal dus op de hoogte stellen van de huidige spaarrentes, en dit bij hen dus onder de aandacht brengen.  

 

Inwerkingtreding  

 

Het akkoord zal als volgt in werking treden:  

  • De webpagina zal door de banken aangeboden worden vanaf 15 januari 2024  
  • Vanaf 15 januari 2024 zullen de banken ook geen nieuwe spaarformules meer aanbieden die niet in overeenstemming zijn met dit akkoord. Zij zullen ook bepalen welke spaarrekeningen zij niet langer kunnen aanbieden en uiterlijk op 30/04/2024 een voorstel richten tot hun klanten om hun spaarrekening om te vormen naar een andere spaarrekening. Deze omvorming (met behoud van de verworven basisrente en getrouwheidspremie) zal ten laatste in werking treden op 1 juli 2024.  
  • Ook de aanpassing van het rekeninguittreksel en de mededeling in de app bij de uitbetaling van de verworven getrouwheidspremie op kwartaalbasis, zal uiterlijk vanaf 1 juli 2024 in werking treden.  

De toezichthouder, FSMA, zal bevoegd zijn voor het toezicht op de naleving van het akkoord.