Welke rol spelen banken in de strijd tegen witwassen & terrorismebestrijding?

4 min leestijd

Banken spelen vandaag een sleutelrol bij het opsporen van financiële fraude. Op geen enkele manier willen financiële instellingen immers witwaspraktijken faciliteren of indirect meewerken aan de financiering van terrorisme. Daarom staat de strijd tegen dergelijke vormen van criminaliteit bovenaan de lijst met prioriteiten. Maar welke inspanningen leveren de banken in deze strijd? 

 

Wist je dat de banken ieder jaar duizenden transacties hebben melden bij de Cel voor Financiële Informatieverwerking? Op die manier dragen ze bij tot de totstandkoming van witwasdossiers die aan het gerecht werden overgemaakt. Dat is enkel mogelijk door het nauwkeurig screenen van nieuwe klanten en de permanente monitoring van financiële transacties.

Investeringen in personeel

 

Daarnaast voorziet meer dan 60% van de banken bijkomende investeringen voor de aanwerving van extra personeel om deze strijd nog op te voeren en zo goed als alle financiële instellingen organiseren specifieke bijscholingen.

Investeringen in infrastructuur

 

Ook op vlak van infrastructuur zijn de investeringen niet min. Naast de middelen voor personeel, gaan er miljoenen euro's naar investeringen in AML- en compliance departementen om de onboarding, screenings en monitoring van transacties te automatiseren. Intussen verlopen de screeningsprocessen quasi geautomatiseerd.  

Meer samenwerking dankzij overlegplatform

Maar de financiële sector kan deze strijd niet alleen voeren. Daarom lanceerde Febelfin tijdens parlementaire hoorzitting rond de FinCen Files in november 2020 een oproep tot meer samenwerking tussen private en publieke stakeholders. En met resultaat: op 18 juni 2021 ging het AML-overlegplatform officieel van start.

Wat zijn de nieuwe trends volgens de antiwitwascel? Welke nieuwe evoluties zien de banken? Welke nieuwe methodes gebruiken criminele organisaties? In welke landen worden nieuwe schermvennootschappen opgericht? Dankzij het nieuwe overlegplatform zullen Assuralia, CFI, Febelfin, FSMA, NBB en de overheid de antwoorden in kaart kunnen brengen en korter op de bal kunnen spelen.

Net als agenten op pad een partner hebben om criminelen op te sporen, zo hebben de banken ook  partners nodig in de strijd tegen financiële criminaliteit. En dit platform sluit perfect aan bij deze wens van de sector. We kijken uit om samen met de stakeholders een nieuwe dimensie te geven aan de strijd tegen witwassen.”  
Karel Baert, CEO Febelfin

Welke inspanningen banken leveren als gatekeeper in de strijd tegen witwassen en financiering van terrorisme, lees je in de storytelling 'Banken: gatekeepers in de strijd tegen witwassen'.