Koop je een niet‑energiezuinige woning? Check of je een Vlaams renovatiekrediet met rentesubsidie kan afsluiten bij je bank

6 min leestijd

Een renovatiekrediet met rentesubsidie: wat is dat?

 

Ben je van plan om binnenkort een woning of appartement te kopen met een slechte energieprestatie (EPC label E of F)? Dan heb je de mogelijkheid om een Vlaams renovatiekrediet met rentesubsidie aan te vragen. Dit houdt in dat, wie een niet-energiezuinige woning of appartement aankoopt en hiervan binnen de vijf jaar de energieprestatie aanzienlijk verbetert, bij de aankoop van de woning een renovatiekrediet kan aangaan bovenop het woonkrediet.

 

De Vlaamse overheid geeft hiervoor een rentesubsidie: de rente die je op het renovatiekrediet betaalt, wordt in functie van de rentevoet en het beoogde EPC-label terugbetaald tot een maximum van 3,5%. 

Het Vlaams renovatiekrediet moet dus hoofdzakelijk dienen voor de renovatie van je woning en je verbindt je ertoe om je woning of appartement met een slechte energieprestatie (label E of F) energetisch te gaan renoveren om zo je energielabel te verbeteren tot minstens label D. En dit binnen een periode van 5 jaar. Hoe energiezuiniger de woning gerenoveerd wordt, hoe groter de rentesubsidie is. De datum van aanvraag van het krediet (niet de datum van de notariële akte) bepaalt of je onder de voorwaarden van 2023 valt. 

Hoe sluit je zo’n krediet af?

 

Het renovatiekrediet sluit je af bij je bank. Bij dezelfde bank moet je gelijktijdig met het woonkrediet voor de aankoop van je woning of appartement het Vlaams renovatiekrediet afsluiten.  

Wil je zo’n renovatiekrediet aanvragen, dan moet je een verklaring op eer kunnen voorleggen.

Indien je via een schenking of een erfenis een woning krijgt, kan je afhankelijk van je inkomen voor het afsluiten van een gelijkaardige Mijn Verbouwlening terecht bij het energiehuis. Bij een Mijn Verbouwlening wordt dan niet met een rentesubsidie gewerkt, maar de verlaagde rentevoet wordt bij aanvang toegekend. 

 

Voorwaarden voor het renovatiekrediet

Aan het Vlaams renovatiekrediet zijn een aantal voorwaarden verbonden: 

Voorwaarden voor het pand:

 • De woning of het appartement is gelegen in het Vlaamse Gewest. 
 • Het gaat over de aankoop (eigendomsoverdracht) van een woning of appartement in volle eigendom. 
 • De woning of het appartement is hoofdzakelijk bestemd voor particuliere (privé)doeleinden. Een rentesubsidie kan dus niet worden gekoppeld aan een hoofdkrediet voor de aankoop van een gebouw met EPC niet-residentieel. 
 • De woning of het appartement heeft een slecht energielabel: bij eigendomsoverdracht vanaf 2023 een EPC-Label E of F. 

Voorwaarden voor het renovatiekrediet met rentesubsidie:

 • Je moet een hypothecair hoofdkrediet hebben afgesloten voor de aankoop van de te renoveren woning of appartement. 
 • Je neemt het engagement om de eengezinswoning die het label E of F draagt, naar label D, C, B, of A te brengen binnen een periode van 5 jaar. Voor appartementen geldt eveneens een transitie van label E of F naar label D, C, B, of A. 
 • De maximale looptijd van het renovatiekrediet bedraagt 20 jaar en mag niet langer zijn dan de looptijd van het hoofdkrediet voor de aankoop van het pand. 
 • Welk bedrag je voordelig kunt lenen, hangt af van hoe energiezuinig de woning zal worden. 
 • De datum van aanvraag van het krediet (niet de datum van de notariële akte), bepaalt of je onder de voorwaarden van 2023 valt. 

Het is niet altijd makkelijk in te schatten of je renovatieplannen haalbaar zijn en of ze het gewenste effect hebben op het vlak van energieprestatie. Om een zo realistisch mogelijke inschatting te maken, kan je advies inwinnen

 • bij je architect
 • bij de energiedeskundige die het EPC van je woning heeft opgesteld
 • bij een Energiehuis
 • of bij een Benovatiecoach

Indien de bouwvergunning voor de beoogde werken uiteindelijk niet wordt bekomen en het beoogde energielabel wellicht niet kan worden behaald, verwittig je meteen het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zodat er geen rentesubsidie wordt uitgekeerd die vervolgens moet teruggevorderd worden.

Meer weten?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een renovatiekrediet met rentesubsidie en/of je bank dit krediet aanbiedt? Neem dan persoonlijk contact op met je bank en bespreek zeker samen de mogelijkheden.

Meer info over de mogelijkheden en de voorwaarden lees je op de site van de Vlaamse Overheid.