Febelfin's CEO Karel Baert over duurzame financiën en het duurzaamheidslabel

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

4 min leestijd

Onze CEO Karel Baert is een graag geziene gast op verschillende fora om te spreken over het duurzaamheidslabel. Waarom dan niet eens een interview met hem afnemen voor eigen publiek. Waarom was het voor de sector belangrijk om een eigen label te ontwikkelen, hoe draagt het bij aan het voorkomen van greenwashing en wat zijn de volgende stappen?

 

Febelfin heeft in samenwerking met stakeholders binnen en buiten de financiële sector een duurzaamheidslabel met de naam ‘Towards Sustainability’ ontwikkeld. Waarom is dat label belangrijk?

 

“Febelfin ontwikkelde een kwaliteitsstandaard, belichaamd door het Towards Sustainability-label, om duidelijkheid en transparantie  te garanderen rond duurzame beleggingen. 

We weten allemaal dat duurzaamheid een steeds grotere rol speelt in onze samenleving, en dat consumenten het belangrijk vinden dat de producten die ze kopen en gebruiken duurzaam en gezond zijn. Producenten en bedrijven zijn zich daarvan bewust en passen hun productaanbod eraan aan. 

Toch is het voor de consument niet altijd gemakkelijk om te weten of een product echt duurzaam is of niet. Er is altijd een risico op greenwashing.

Ook voor duurzame financiële producten is dat het geval. De consument wil steeds vaker weten waar zijn geld naartoe gaat, welke bedrijven worden gefinancierd enz. De laatste jaren zijn duurzame investeringen een gegeerd goed geworden. Zo zijn er momenteel bijvoorbeeld meer dan 2.400 duurzame financiële producten op de Europese markt.

De keerzijde van de medaille is dat fondsbeheerders ‘duurzaamheid’ op verschillende manieren definiëren, wat een risico op greenwashing inhoudt. Bovendien is het verwarrend voor de beleggers, want het is niet altijd duidelijk te begrijpen hoe en waarom een financieel product als duurzaam wordt beschouwd.

Om al die redenen hebben wij het Towards Sustainability-initiatief ontwikkeld. Het doel was ten eerste om minimumeisen te definiëren voor duurzame financiële producten (de kwaliteitsnorm) en om beleggers een begeleidend instrument te geven in hun zoektocht naar duurzame producten. Daarvoor werden een label en een website gecreëerd.

Het is zeker niet de bedoeling dat het label staat voor een nichestandaard die alleen donkergroene beleggingen goedkeurt en/of die enkel beleggingen accepteert waarbij fossiele brandstoffen worden geweerd. Het is even belangrijk dat de gecertificeerde beleggingsproducten – waarvan we hopen dat ze in aantal zullen toenemen – geschikt zijn voor alle soorten beleggers en een brede waaier aan beleggingen omvatten.”

 

Hoe draagt het label bij aan het voorkomen van greenwashing?

 

“Een van de belangrijkste redenen waarom de kwaliteitsnorm en het label in het leven werden geroepen was het voorkomen van greenwashing. Greenwashing is nadelig voor zowel beleggers als de financiële sector.

Het gebeurt zeker nog, maar duurzame producten krijgen steeds meer aandacht van de Europese Unie en de nationale toezichthouder, de FSMA. Het zou dus geleidelijk aan moeten verdwijnen.

We zien bijvoorbeeld dat het moeilijk is geworden om zogenaamde ‘duurzame’ financiële producten op de Belgische markt te brengen wanneer deze het Towards Sustainability-label niet dragen.

Om greenwashing binnen het label zelf te voorkomen, is het niet Febelfin zelf die toezicht houdt en de labels toekent maar wel het labelbureau CLA, een onafhankelijke rechtsconstructie. Febelfin en de financiële sector zijn wel vertegenwoordigd in dat orgaan, maar hebben geen meerderheid. Het toezicht vindt tot slot plaats met de steun van de academische wereld.”

 

Wat zijn de volgende stappen bij Febelfin om beleggingen in duurzame producten te stimuleren?

 

“Febelfin zal zijn leden blijven bewustmaken van het belang van de integratie van duurzaamheid en ESG-factoren (sociale, milieugerelateerde en governancegerelateerde criteria) in hun beleggingsbeslissingen.

Dat is echt een cruciaal onderdeel van de maatschappelijke rol die de financiële sector heeft. Op die manier draagt het bij tot waarmaken van de doelstellingen die zijn geformuleerd in het akkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De Green Deal van de Europese Unie rekent ook op de sector om de transitie naar een klimaatneutraal Europa tegen 2050 te financieren.

Het aanbieden van duurzame producten die voldoen aan de ESG-criteria vervult mee die maatschappelijke rol en is bovendien een manier om de consument te betrekken.”