Opinie: Overwinstbelasting voor banken komt als een boemerang hard terug

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

De gesprekken over de begroting zouden dit weekend in de eindfase belanden. In de aanloop naar de verkiezingen gaat dat traditioneel gepaard met veel ballonnetjes en voorstellen om aan de kiezer gunsten te verlenen en vooral de sectoren en de bedrijven te laten bijdragen. Beleidsmakers vergeten vaak dat de boemerang van snelle, ondoordachte maatregelen om een begroting op te smukken vroeg of laat hard in het gezicht terugkomt. Kijk naar de overwinstbelasting op de energiebedrijven , die 350 miljoen euro minder oplevert dan verwacht en de stabiliteit van de energiebedrijven onder druk zet.

 

Een perfect voorbeeld van het boemerangsyndroom is een overwinstbelasting voor banken. Welk signaal wil de regering geven aan het bedrijfsleven? In België hebben we nood aan sterke, solide en gezonde bedrijven en banken die lokaal verankerd zijn, ten dienste van de klant en de maatschappij staan en de Belgische economie ondersteunen.

Het is hallucinant dat goed presterende bedrijven beschaamd zouden moeten zijn omdat ze winst maken. Zonder sterke en lokaal verankerde banken heb je geen rendabele bedrijven en kan je geen werkgelegenheid of welvaart opbouwen.

De Belgische banken spelen een cruciale rol voor de financiering van ondernemingen in België. Ze doen dat door kredieten te verlenen en door onderzoek en ontwikkeling mogelijk te maken, en dus door te investeren in een innovatieve maatschappij. Ook in tijden van crisis, zoals tijdens de coronapandemie of de energiecrisis, toen veel productiebedrijven zwaar hebben geleden, stonden ze klaar om de economie ten volle te ondersteunen. Door betalingsuitstel te verlenen hebben ze mee een faillissementsgolf over de Belgische bedrijfswereld vermeden.

We moeten in België trots zijn op onze lokale bedrijven, die instaan voor innovatie en digitalisering en die de omslag naar een duurzame samenleving mee mogelijk maken. En dus ook op onze banken.

Bovendien staan we als land voor een bijzonder grote uitdaging, met name de financiering van de klimaattransitie. De overheid, de banken en de bedrijven moeten de handen in elkaar slaan. De banken zijn cruciaal om de geschatte kosten van 400 miljard euro te financieren die nodig zijn om onze woningmarkt energie-efficiënt te maken. Dat vergt een stabiele banksector, om te voorkomen dat onze economie niet begint te sputteren.

Nu we een vertraging van onze economische groei opmerken, worden veel uitdagingen moeilijker beheersbaar. We hebben de banken in België meer dan ooit nodig, als facilitator van innovatie en productiviteitsgroei, om de bedrijven bij te staan in hun uitdagingen rond digitalisering en om de belangrijke duurzame omslag te realiseren. We moeten elke maatregel vermijden die de kredietverlening aan bedrijven en burgers mogelijk bemoeilijkt.

De regering is het best voorzichtig met kortetermijnvoorstellen. Die leveren misschien even een extra bijdrage, maar geven geen blijk van een langetermijnvisie voor ons land. Het broodnodige kapitaal om de toekomstige financiering van onze Belgische bedrijven en economie veilig te stellen wordt zo gekaapt.

Welke sector zal de volgende zijn waar men op de korte termijn geld wil halen, maar waar de schade op de lange termijn als een boemerang in ons gezicht terugkomt? Voor zo'n ‘shooting from the hip'-beleid houd ik mijn hart vast. Het zal ons economisch en industrieel weefsel, dat al onder druk staat, niet versterken. Integendeel.

Pieter Timmermans (VBO)