Position: Interest Rate Risks for the Banking Book (IRRBB) en CSRBB Credit Spread Risk in the Banking Book (CSRBB)

12 oktober 2022

In de werkzaamheden van de European Banking Authority omtrent renterisico's voor de bankportefeuille (IRRBB) en kredietspreidingsrisico uit activiteiten buiten de handelsportefeuille (CSRBB), wordt dieper ingegaan op de technische aspecten van het beheer van/het toezicht op renterisico.

 

Het gaat om risico's voor de winst- en kapitaalpositie van een bank die voortvloeien uit de impact van ongunstige ontwikkelingen in de rente. Het aanvaarden van dit risico is een normaal onderdeel van het bankieren en kan een belangrijke bron van winstgevendheid en aandeelhouderswaarde zijn. Gezond risicobeheer is echter belangrijk omdat een buitensporig renterisico ook de financiële positie van een bank kan bedreigen.