Opiniestuk: Febelfin & Assuralia over invoering van Europese wetgeving rond duurzaamheidsvoorkeuren bij beleggingen en aankopen van financiële producten

19 juli 2022

In Europa is de aandacht voor het klimaatprobleem de laatste jaren in een stroomversnelling gekomen. Dit blijkt uit de steeds evoluerende regelgeving inzake duurzaamheid en verantwoord ondernemen, zowel op financieel als op niet-financieel vlak. De Green Deal van de Europese Unie heeft bijvoorbeeld tot doel om van Europa een klimaatneutraal continent te maken tegen 2050. Die voorziet namelijk een groot investeringsplan om de transitie naar een groene, duurzame en klimaatneutrale economie te financieren.

 

Als financiële sector verwelkomen we dus de nieuwe Europese regelgeving waardoor vanaf 2 augustus banken, verzekeraars en tussenpersonen ook peilen naar de duurzaamheidsvoorkeuren van de klanten die financiële spaar- en beleggingsproducten wensen aan te kopen. Door de voorkeur van de klant beter af te stemmen op duurzame spaar- en beleggingsmogelijkheden, groeit de groene portefeuille verder aan en kunnen banken en verzekeraars een grotere maatschappelijke rol opnemen door sterke schouders te zetten onder de duurzame transitie van onze samenleving.

De overgang naar een duurzamere samenleving zal ook aanpassingen vergen aan de bestaande EU-wetgeving, die in overeenstemming moet blijven met de klimaatambitie van de Europese Unie. Om de doelstellingen van klimaatneutraliteit en transitiefinanciering te halen is er een rol voor iedereen en op alle niveaus weggelegd – met inbegrip van de financiële sector. Banken, verzekeraars en tussenpersonen moeten in staat zijn financiering en beleggingen te "heroriënteren" naar "duurzame" activiteiten.

Een belangrijke stap dus, een rol die de financiële sector loyaal wil invullen, maar waar banken, verzekeraars en tussenpersonen ook met een belangrijke bekommernis geconformeerd worden. Hoewel de verplichting om klanten te informeren en bevragen rond duurzaamheid vanaf 2 augustus ingaat - zullen de nodige, ondersteunende Europese uitvoeringsbesluiten om een correcte opvolging te kunnen geven aan deze verplichting pas vanaf januari 2023 ingaan. Dit betekent concreet dat banken, verzekeraars en tussenpersonen vandaag geconfronteerd worden met lacunes in de Europese wetgeving waardoor ze onmogelijk alle juiste informatie aan de klant kunnen meegeven, met een impact op de betrouwbaarheid van de informatie en een gebrek aan spaar- en beleggingsproducten die ook aan de nieuwe vereisten zullen voldoen. Hoewel banken en verzekeraars zich hard zullen inzetten om een eerlijk en duurzaam productaanbod op de markt te brengen, lopen we het risico dat deze moeilijkheden het enthousiasme en vertrouwen van klanten in duurzame investeringen zal temperen, wat uiteraard ver ligt van de geest van de Europese regelgever.

De sector moet dus - buiten zijn wil om - werken in een onstabiel EU regelgevend kader, waar de financiële sector juist nood heeft aan duidelijkheid om legitiem te kunnen opereren. De klant verwacht niets meer of niet minder van zijn vertrouwde bank- en verzekeringsinstelling en dat is meer dan terecht.

  • Hein Lannoy – CEO Assuralia

  • Karel Baert – CEO Febelfin

Beide organisaties vertegenwoordigen samen 335 leden , actief in de Belgische bank- en verzekeringswereld.