Febelfin bijzonder bezorgd over verlaging Interchange Fee

20 juli 2023 - 2 min leestijd

Febelfin is bijzonder bezorgd dat de regering een verlaging van de zgn. “Interchange Fee” nastreeft. De Interchange Fee is een van de 3 kostencomponenten van kaartbetalingen. De Interchange Fee is in veel gevallen de laagste kost. Een halvering van die maximale kost heeft dan een zeer beperkt effect voor de handelaar. Een advies over de verlaging van deze kost werd door de regering aan alle stakeholders gevraagd en de sector heeft hierop haar negatief advies geformuleerd. Daarbij werd gewaarschuwd voor de gevolgen van een verlaging van de Interchange Fee. 

 

Vandaag bedraagt de Interchange Fee 0,2% van het betaalde bedrag met een plafond op 0,05 EUR. Het wettelijke plafond in België ligt vandaag op 0,056 EUR. Gemiddeld bedraagt dit 0,033 EUR. Bovendien is de Interchange Fee in België al bij de laagste van Europa. De Interchange Fee wordt o.a. gebruikt door banken om betaalkaarten uit te geven en om innovaties te financieren, voorbeelden zijn instantbetalingen, contactloos betalen, Payconiq,…. Een verlaging zet een enorme rem op het innovatieve karakter van de Belgische betalingsmarkt.

De Interchange Fee is maar één onderdeel van de kosten die handelaren moeten betalen voor een kaartbetaling. Naast de huur of aankoop van een terminal bestaat de totale kost uit kosten voor (1) de acquirer, (2) het kaartschema en (3) tot slot de Interchange Fee. In tegenstelling tot grote retailers krijgt een kleine handelaar deze verschillende componenten niet apart gefactureerd. Het is dus eerder onwaarschijnlijk dat een verlaging van de component Interchange Fee een verlaging van de totale kost voor de handelaar of consument met zich mee zal brengen.

Een verlaging van dit tarief zal het lokale Belgische ecosysteem van de betalingen in gevaar brengen. Buitenlandse kaartaanbieders zullen een groot voordeel krijgen ten opzichte van Belgische omdat zij het grensoverschrijdende tarief kunnen aanrekenen, en dit ligt bijna altijd hoger dan in België. Een toename van buitenlandse kaarten op de Belgische markt zou dus wel eens zeer negatief kunnen zijn voor lokale handelaren omdat zij dan het tarief aangerekend krijgen dat gehanteerd wordt in het herkomstland van de kaart.

Febelfin merkt op dat de motivering van de regering van het originele voorstel, door tijdsdruk, steunde op oppervlakkig onderzoek en onvolledige informatie. We roepen de regering op om haar beslissing opnieuw te overwegen en het debat over kosten voor betalingen grondig te voeren met de nodige impactstudies. Febelfin wil hieraan graag bijdragen. De langetermijngevolgen zullen zeer negatief zijn voor zowel Belgische banken en betaalmarkt als voor de handelaren.