​Bijkomende heffingen voor de financiële sector ondergraven ondersteuning van de economie​

11 oktober 2022 - 4 min leestijd

We vernemen dat tijdens de begrotingsgesprekken door de regering werd besloten om de bijdragen van de banken aanzienlijk te verhogen, door de fiscale aftrekbaarheid van de Belgische jaarlijkse taks op de kredietinstellingen (‘JKT’ of bankentaks) deels af te schaffen. Febelfin betreurt dit ten zeerste en is van mening dat een sterke banksector primordiaal is voor de ondersteuning van de economie en de maatschappij. Een verhoging van de taksen zal de maatschappelijke rol en de slagkracht die de banken kunnen spelen in tijden van crisis beperken. 

 

De financiële sector is zeker bereid om een extra inspanning te leveren in moeilijke economische tijden, en haar verantwoordelijkheid op te nemen, maar daarbij moet altijd het evenwicht behouden blijven. Dit evenwicht is nu zoek.  

 

Belangrijke financiële bijdrage van de banken

 

Belgische banken dragen vandaag reeds veel bij tot de overheidsfinanciën en tot de werking van het financiële systeem. Voor 2021 kan het totale bedrag op 3,2 miljard geschat worden. Naast de ’klassieke’ taksen en heffingen (vennootschapsbelasting, sociale bijdragen…) betaalt de Belgische financiële sector jaarlijks immers nog een aantal specifieke heffingen, waaronder de Jaarlijkse Taks op de Kredietinstellingen (JTK), de DGS-bijdrage en de bijdrage aan het resolutiefonds (SRF). Goed voor in totaal ongeveer 1,5 miljard euro in 2021.  

De regering zou nu besloten hebben om de fiscale aftrekbaarheid van de Belgische jaarlijkse Taks op de kredietinstellingen (JTK) deels af te schaffen. Dit komt neer op een aanzienlijke verhoging van de heffingen die de banken jaarlijks zullen moeten betalen.   

Een vergelijking met onze buurlanden laat zien dat Belgische banken zelfs nu reeds aanzienlijke hogere bijdrages en lasten betalen. Febelfin is dan ook enorm bezorgd over de competitiviteit van de Belgische financiële sector in een Europese en internationale context. 

 

Ondersteuning economie in het gedrang 

 

De Belgische banken hebben steeds klaar gestaan om de economie ten volle te ondersteunen, in tijden van crisis. Tijdens de covidcrisis zijn de banken kredieten blijven verstrekken en hebben ze bedrijven en gezinnen die in financiële problemen kwamen bijgestaan. Tijdens die periode hebben de banken uit eigen kracht voor 13 miljard euro betalingsuitstellen verleend aan particulieren en voor 24 miljard euro aan ondernemingen. 

Met de energiecrisis herhalen de Belgische banken hun maatschappelijke engagement. De sector biedt, op eigen initiatief, een uitstel van kapitaal aan voor gezinnen die financiële moeilijkheden ondervinden omwille van de sterk gestegen energieprijzen. Voor ondernemingen voorzien de banken een oplossing op maat. Aan bedrijven die problemen ondervinden wordt gevraagd in dialoog te gaan met hun bankier om te bekijken welke individuele oplossingen er mogelijk zijn. 

Om die rol te kunnen blijven spelen, in tijden van economische crisis en onzekerheid, is een sterke en gezonde banksector noodzakelijk. Door de extra heffingen vermindert de slagkracht van de banken om onze economie te kunnen ondersteunen. De mogelijke impact op het verlenen van krediet aan bedrijven en gezinnen mag niet onderschat worden. Met een bedrag van 100 miljoen euro, kunnen de banken immers voor ongeveer 2 miljard euro krediet verlenen.  

Banken dienen bovendien voldoende capaciteit te hebben om schokken op te vangen en de uitdagingen van de toekomst aan te gaan, zoals de belangrijke rol die financiële instellingen spelen in de financiering van de transitie naar een meer duurzame maatschappij.  

Gelet op de moeilijke economische tijden is de financiële sector zeker bereid om een extra inspanning te leveren, maar deze maatregelen verminderen de capaciteit van de banken om de nodige zuurstof aan de bedrijven en gezinnen te geven.