​​Bankierseed wordt ingevoerd​

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

5 min leestijd

Brussel, 15 januari 2024 - Met de invoering van de bankierseed zullen bestuurders en bepaalde personeelsleden van kredietinstellingen en agenten in bank- en beleggingsdiensten verplicht worden een eed af te leggen. Met deze bankierseed verbinden ze zich er officieel toe om een aantal deontologische regels te respecteren. Febelfin heeft proactief meegewerkt aan deze nieuwe wet en steunt de invoering van de bankierseed. Bankmedewerkers zijn immers fier op hun beroep als bankier en de maatschappelijk rol die ze vervullen. Febelfin zal daarom ook zo goed mogelijk bijdragen aan de implementatie ervan in de banksector.

 

De bankierseed: wat en waarom?   

 

De nieuwe bankierseed werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, en is van toepassing op kredietinstellingen en op de agenten in bank- en beleggingsdiensten.  

De bankierseed betekent dat bestuurders en bepaalde bankmedewerkers een individuele verklaring zullen moeten afleggen, waarmee ze zich ertoe verbinden om, bij de uitoefening van hun beroepsactiviteiten, enkele belangrijke deontologische regels te respecteren. De regels bepalen dat er in alle omstandigheden eerlijk en integer, alsook vakbekwaam en professioneel gehandeld dient te worden. Er moet rekening worden gehouden met de belangen van de klant en de klant moet billijk worden behandeld. 

Het volgen van deze deontologische regels maakt ook vandaag inherent deel uit van het beroep als bankier. Maar met de invoering van bankierseed worden deze deontologische regels wettelijk vastgelegd en wordt hieraan een tuchtregeling verbonden.   

 
“Febelfin is ervan overtuigd dat dit de fierheid over het beroep als bankier nog meer zal doen toenemen, en de belangrijke maatschappelijke rol die men speelt nog meer in de verf zal zetten. Bankiers hebben immers een belangrijke economische, sociale en ethische verantwoordelijkheid. Ook het vertrouwen in de banksector kan hiermee nog verder worden versterkt.” 
Karel Baert, CEO Febelfin
 

België is één van de weinige landen in Europa en bij uitbreiding in de wereld met een bankierseed. Ook in Nederland en Australië bestaat er al een soortgelijke eed, zij het in een andere vorm.  

 

Wie dient de bankierseed af te leggen? 

 

Niet iedereen die actief is in de banksector dient de bankierseed af te leggen. De bankierseed is bedoeld voor mensen met een leidinggevende functie in een bank en onafhankelijke controlefuncties, maar ook voor de bankmedewerkers die op een bepaalde manier rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met de klant. 

 

Implementatie  

 

De bankierseed moet worden afgelegd binnen een periode van 12 tot 30 maanden (afhankelijk van de functie van de persoon) vanaf de publicatie in het Belgisch Staatsblad. De bankmedewerkers zullen dus voornamelijk in 2024-2025 de bankierseed afleggen.  

Febelfin werkte proactief mee aan de uitvoering van deze wet en wil nu ook de implementatie van de bankierseed in alle banken zo goed mogelijk ondersteunen. Wij zijn immers tevreden met deze invoering, die het vertrouwen in de sector ten goede zal komen. 

 

FSMA als toezichthouder 

 

De FSMA is verantwoordelijk voor het toezicht op de naleving van deze eed en zal eventuele klachten tegen een medewerker die de eed heeft afgelegd onderzoeken. De niet-naleving van de eed kan aanleiding geven tot tuchtsancties. Na een analyse van de klacht kan de FSMA indien nodig een sanctie opleggen aan de bankmedewerker. Deze sancties kunnen een waarschuwing, een berisping of een beroepsverbod omvatten. Het beroepsverbod kan voor maximaal drie jaar worden opgelegd. 

Ingeval van een klacht tegen een persoon in een leidinggevende functie kan de FSMA evenwel geen sanctie uitspreken, maar dient ze de klacht over te maken aan de bevoegde toezichthouder (de NBB of ECB).