Beleggen voor een betere toekomst: 5 tips om meer te doen met je spaargeld

9 juni 2022 - 3 min leestijd

BEAMA moedigt de initiatieven aan om zoveel mogelijk jonge beroepsbeoefenaars te informeren over spaar- en beleggingsproducten en over de risico’s van deze producten. De kennis van financiële begrippen en de vaardigheden om deze kennis te gebruiken, zijn essentieel om goede beslissingen te nemen bij het beheer van spaargeld.

 

Onderzoek toont aan dat een gebrek aan voldoende financiële kennis verklaart waarom vandaag vele starters op de arbeidsmarkt hun spaargeld nog niet beleggen. Zonder basiskennis over financiële concepten zoals risicodiversificatie, samengestelde rente en reëel rendement is de drempel vaak te hoog om te starten met beleggen.

Daarom promoot BEAMA actief de brochure “Beleggen voor een betere toekomst - 5 tips om meer te doen met je spaargeld”, een initiatief van EFAMA – European Fund and Asset Management Association – om jonge beroepsbeoefenaars te informeren en te stimuleren om vroeg te starten met beleggen. Deze brochure legt uit hoe hiermee aan de slag te gaan.

Om zoveel mogelijk potentiële nieuwe investeerders te informeren, wordt deze brochure gepromoot via video’s van influencers die op sociale media worden gepost. Hierin leggen Kamal Kharmach en Christopher Calice uit dat beleggen een mogelijke optie is om uw geld te laten groeien en illustreren ze de 5 tips om gemakkelijk aan de slag te gaan.

De video’s en de brochure zijn te raadplegen op de website van BEAMA.

Dit initiatief onderschrijft ook één van de focus punten van BEAMA voor 2021 - 2023, namelijk de keuzes van de eindbelegger kracht bij zetten (“empowerment”) middels financiële vorming.

BEAMA nodigt iedereen uit om deze brochure via de websitelink te delen met stakeholders, distributeurs en eindklanten of om gedeelten ervan te gebruiken voor marketing en voorlichting.

"People need to become familiar with investing from an early age, so that they can fully benefit from the cumulative effects of investments over time, building on the expected long-term returns and the long-term effects of inflation on purchasing power. It is important for BEAMA to promote investing as a sensible way to manage personal finances and not as ‘playing the stock market"
Marc Van de Gucht, Directeur-Generaal BEAMA