Toegankelijk bankieren voor iedereen

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

29 maart 2024 - 7 min leestijd

Jaarlijks stakeholder event van de financiële sector volledig in teken van toegankelijk bankieren.

 

Febelfin, de Belgische federatie van de financiële sector, organiseerde gisteren haar jaarlijks stakeholder event “Febelfin Connect” met als centraal thema “Accessible banking: the way forward”. De financiële sector wil een partner zijn, en zich ten volle inzetten voor een duurzame en inclusieve maatschappij. Ze wil inspelen op de maatschappelijke vraag en onderschrijft het belang van toegankelijk bankieren, zowel voor consumenten als ondernemers. Het engagement van de sector is duidelijk: bankdiensten, online bankieren en betalen moeten inclusief en voor iedereen toegankelijk zijn. Zowel voor digitale als minder- en niet-digitale consumenten.

Dit event was de perfecte gelegenheid om dit engagement kracht bij te zetten en enkele lopende maar ook nieuwe initiatieven van de sector met betrekking tot meer toegankelijkheid en digitale inclusie voor te stellen: de verlenging van de universele bankdienst (UBD), de lancering van een nieuwe website “toegankelijk bankieren” en de organisatie van een inspiratiedag voor stakeholders rond dit thema in het najaar.

Samen met de leden heeft Febelfin beslist in 2024-2025 een aantal initiatieven in het kader van “toegankelijk bankieren” uit te werken. Daarbij zullen financiële geletterdheid, toegang tot bankdiensten, digitale inclusie en transparantie centraal staan. In dit kader zullen de komende maanden en jaren meerdere initiatieven ontwikkeld worden.

 

Verlenging van de Universele bankdienst (UBD)

 

Een belangrijke aankondiging is de verlenging van de ‘Universele Bankdienst’ (UBD). Het akkoord met de regering over de UBD zou in principe op 30 juni 2024 aflopen, maar de sector wil blijven tegemoetkomen aan de behoeften van klanten die weinig of geen gebruik maken van digitale kanalen om hun financiële zaken te regelen. De sector neemt dus het engagement om deze dienstverlening voor onbepaalde duur te verlengen.

De UBD laat toe om manuele transacties (bijvoorbeeld papieren overschrijvingen) aan een redelijk tarief van maximaal 60 EUR uit te voeren. Dit maximumtarief zal in de toekomst kunnen worden geïndexeerd. De kostprijs van de UBD bedraagt momenteel tussen de 39 en 60 EUR, afhankelijk van bank tot bank. Met deze dienst kunnen ook minder digitaal vaardige consumenten ten volle hun bankzaken beheren. Op die manier wil de sector een oplossing aanbieden zodat iedereen vlot kan betalen en kan deelnemen aan het economische leven.

 
 

Lancering van de website “Toegankelijk bankieren”

 

Als sector hebben we aandacht voor de toegankelijkheid van bankdiensten voor iedereen. Ook voor mensen in kwetsbare posities, met verschillende wensen en behoeften. Dat doen we met uiteenlopende initiatieven en activiteiten.

Om nog meer mensen te bereiken en ondersteunen, heeft Febelfin samen met haar leden de nieuwe website “toegankelijkbankieren.be” opgezet. Op deze website kan je meer lezen over de verschillende initiatieven die genomen worden in het kader van toegankelijk bankieren en digitale inclusie. Zo vind je er bijvoorbeeld alle informatie over het aanbod van de banken in het kader van toegankelijk bankieren en de Universele Bankdienst (UBD), en kan je de agenda van onze infosessies over digitaal bankieren en betalen raadplegen. Op die manier willen we zo veel mogelijk mensen ondersteunen en de nodige tools aanreiken.

Het streven naar meer digitale inclusie en het bijbrengen van digitale vaardigheden is cruciaal in de maatschappij van vandaag. Maar één uniforme aanpak werkt niet bij iedereen. Er is nood aan maatwerk om tegemoet te komen aan de behoeften van de verschillende doelgroepen, en hier worden heel wat initiatieven door Febelfin en haar leden opgezet.

De doelstelling is om de beschikbare hulp beter kenbaar te maken en verder onder de aandacht te brengen, zodat gezorgd kan worden voor de nodige begeleiding, met alle partners samen.

 
 

Inspiratiedag & dialoog met partners van op het terrein

 

Febelfin onderstreept het belang van partnerschappen op federaal, regionaal en lokaal niveau in het kader van toegankelijk bankieren om financiële geletterdheid, digitale inclusie en de toegankelijkheid van bankdiensten te bevorderen. De banksector werkt nu al intensief samen met onder andere OCMW's, Digibanken, bibliotheken en ouderenorganisaties om initiatieven op maat uit te werken. Het is belangrijk om te luisteren naar de noden op het terrein en in dialoog te gaan met stakeholders die in contact staan met de verschillende doelgroepen.

Febelfin wil deze samenwerkingen in de toekomst blijven versterken en overheden oproepen om partnerschappen aan te gaan. Door de handen in elkaar te slaan, kunnen we samen het verschil maken. In het najaar van 2024, zal er in dat kader ook een inspiratiedag worden georganiseerd voor alle partners en stakeholders, met als doel om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.

 
“We hebben een geest van samenwerking en partnerschap nodig om samen uitdagingen aan te gaan. Van het bouwen van honderdduizenden duurzame huizen voor Belgische gezinnen en het helpen van onze ondernemers en kmo's om duurzaam te groeien, tot het overbruggen van de digitale kloof en het bevorderen van financiële inclusie. Alleen door samen te werken zullen we daarin slagen.” 
Michael Anseeuw, voorzitter Febelfin
 

Jaarverslag 2023 & duurzaamheidsrapport: Blijf op de hoogte van onze activiteiten

 

Febelfin heeft gedurende het voorbije jaar intensief samengewerkt met haar leden en verschillende partners op maatschappelijk en politiek vlak. Het volledige overzicht van onze verwezenlijkingen in 2023 is te vinden in ons jaarverslag.