CEO Karel Van Eetvelt verlaat Febelfin en wordt CEO van RSC Anderlecht

14 januari 2020 - 2 min leestijd

Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin, heeft zijn intentie bekend gemaakt om zijn mandaat als CEO op 31 maart neer te leggen om vanaf 1 april 2020 een nieuwe uitdaging aan te gaan als CEO van RSC Anderlecht. De Raad van Bestuur van Febelfin heeft het ontslag aanvaard. Ze wensen Karel te danken voor de 2,5 jaar vruchtbare en intense samenwerking en wensen hem veel succes met zijn nieuwe uitdaging.

 

Johan Thijs, Voorzitter Febelfin verduidelijkt : “Febelfin heeft de voorbije 2,5 jaar een belangrijke transformatie ondergaan. De sector is zich meer gaan toeleggen op de toegevoegde waarde die hij creëert voor de samenleving. We zijn Karel dankbaar voor het geleverde werk en het behaalde resultaat. Ook voor de toekomst gaat Febelfin voort op de ingeslagen weg. De sector staat immers voor grote uitdagingen: een gepast antwoord bieden op de snel wijzigende consumentenbehoeften, tegelijkertijd een goed evenwicht vinden tussen een sterk en duidelijk regulerend kader en voldoende ruimte voor de leden zelf om te transformeren naar eigentijdse, meer digitale dienstverleners. Als federatie dienen we voor al die aspecten aandacht te hebben en te streven naar een meer werkbare, efficiënte omgeving voor onze leden. De opvolger /-ster van Karel zal die visie en de strategie van de federatie verder waarmaken en uitdragen.”

Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin voegt eraan toe: “Ik ben zeer dankbaar naar Febelfin, haar leden, haar voorzitter en in het bijzonder haar medewerkers voor de samenwerking de afgelopen 2,5 jaar. Ze hebben mij de kans en het vertrouwen gegeven niet alleen een zeer complexe sector te leren kennen maar vooral ook er te kunnen werken in een sfeer van collegialiteit en ambitie aan uitdagende projecten die moeten leiden tot een toenemend vertrouwen van het grote publiek in de financiële sector. Ik wens Febelfin en haar leden alle succes toe in de komende jaren”.