​​Waarschuwing voor valse bankmedewerkers of politieagenten die diefstallen plegen bij ouderen thuis​

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

21 februari 2024 - 5 min leestijd

Er worden steeds meer gevallen gemeld waarbij ouderen telefonisch worden gecontacteerd door een zogezegde “medewerker van de fraudedienst van een bank”, “medewerker van Cardstop” of “politie”. Ze overtuigen het slachtoffer dat er fraude werd vastgesteld op zijn/haar rekening en stellen voor om bij het slachtoffer thuis langs te gaan om “de situatie op te lossen”. De criminelen hebben hierbij maar één doel voor ogen: zo veel mogelijk stelen. We willen waarschuwen voor dit type diefstallen en roepen op tot waakzaamheid. 

 

Werkwijze 

 

Alles begint met een telefoontje van iemand die zich voordoet als “medewerker van de fraudedienst van een bank” of van de “politie”. De oplichter meldt dat er fraude werd vastgesteld op de rekening van het slachtoffer, wint het vertrouwen van het slachtoffer en stelt voor om bij de persoon thuis langs te komen. 

Kort daarna of zelfs al tijdens het telefoongesprek staat de oplichter bij het slachtoffer aan de voordeur, zo krijgt hij/zij weinig tijd om na te denken over het telefoontje. Om hem/haar zogezegd te beschermen tegen verdere fraude, neemt de oplichter niet alleen de bank- en/of kredietkaart(en) mét pincode van het slachtoffer, maar bijvoorbeeld ook juwelen, cash, computers, enz. mee om die, naar eigen zeggen, veilig te stellen.  

Kortom: de oplichter gaat met zo veel mogelijk waardevolle spullen aan de haal. Het gaat hier dus duidelijk om diefstal op grotere schaal, die niet enkel is gericht op de bankkaart of bankgegevens. 

 
Bij deze fraudevorm zijn de criminelen niet alleen uit op de bankkaart of bankgegevens, maar proberen ze zo veel mogelijk waardevolle spullen te stelen. We willen waarschuwen voor dit type diefstallen en roepen op tot waakzaamheid.
Karel Baert, CEO Febelfin

De Federale Politie merkt op dat de criminelen doorgaans goed voorbereid zijn en georganiseerd te werk gaan. Ze winnen het vertrouwen van de slachtoffers door over persoonlijke informatie te beschikken, zoals de naam, het telefoonnummer of de geboortedatum van het slachtoffer. Wanneer ze telefonisch contact opnemen, bootsen ze een ‘echt’ oproepnummer van de bank na of gebruiken ze de naam van een persoon die daadwerkelijk bij de bank werkt. 

 

Een valse bankmedewerker herkennen 

 

Een echte bankbediende zal je nooit opbellen met de vraag om dringend bij je langs te komen naar aanleiding van een fraudegeval op je rekening. Daarenboven zal hij/zij je ook nooit overhalen om je waardevolle spullen mee te geven want zij komen nooit aan huis om je bankkaart of andere spullen op te halen. Dat is dus altijd fraude!  

 
Iedereen kan het slachtoffer worden van oplichting. We moeten daarom steeds waakzaam zijn en ook aandacht hebben voor de meest kwetsbaren in onze omgeving. Veiligheid is een bekommernis van ons allemaal. Door te sensibiliseren, elkaar te waarschuwen en de politie te verwittigen bij verdachte handelingen, maken we het de criminelen een pak moeilijker.
Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken
 

Voorkomen is beter dan genezen 

 

Er is eigenlijk maar één gouden tip: wanneer een “bankmedewerker” je opbelt en zegt dat hij/zij moet langskomen om je spullen te beschermen tegen fraude, besef dan dit een oplichter is en ga hier niet in mee. Verbreek meteen het contact en informeer jouw bank en lokale politie, via de officiële telefoonnummers. Aangezien deze oplichters vooral senioren viseren, is het belangrijk om ouderen in je omgeving te waarschuwen om hen zo goed mogelijk te beschermen tegen deze diefstallen. 

 

Toch slachtoffer?

 

Ben je toch in de val gelokt, dan onderneem je best zo snel mogelijk de volgende stappen: 

  • Bel Card Stop op 078 170 170 om je je bank- en of kredietkaart(en) te blokkeren 
  • Breng je bank op de hoogte
  • Doe meteen aangifte bij de politie

De politie benadrukt dat het belangrijk is om altijd aangifte te doen, zelfs van een poging, en dit best zo snel mogelijk. Vaak worden er rond dezelfde periode meerdere klachten gemeld. Door deze klachten te bundelen wordt de kans groter dat de politie de daders op het spoor kan komen. Aangifte doen kan ter plaatse in het politiekantoor of online via police-on-web.