There are plenty of "phish" in the sea

26 april 2021 - 2 min leestijd

De bestrijding van fraude en oplichting is en blijft één van de topprioriteiten van de Belgische banksector.

 

Banken hebben immers verschillende systemen ingebouwd om transacties veilig te laten verlopen en de fraude naar aanleiding van phishing zo veel mogelijk te voorkomen en/of in te dijken. De banken investeren daarenboven in intensieve monitoring en maken op die manier veel schade ongedaan. Deze inspanningen leveren opmerkelijke resultaten: meer dan 75% van alle frauduleuze overschrijvingen (waarvoor een gephishte responsecode werd gebruikt) wordt door de banken gedetecteerd en geblokkeerd of teruggevorderd.

Toch is aanhoudend sensibiliseren broodnodig, want phishing blijft een maatschappelijk probleem: 12% van de bevolking, en zelfs 30% van de jongeren heeft nog nooit van phishing gehoord. Uiterst verontrustend!

Febelfin zet dan ook ten volle in op sensibilisering en wil mensen zoveel als mogelijk waarschuwen voor de gevaren van fraude, en stelde daarom een infobrochure samen, gevuld met interessant cijfermateriaal en weetjes over phishing.

Daarnaast leggen we in de brochure uit hoe exact de banksector de strijd aangaat met phishing, en waarom een groot visnet nodig is. Alleen samen met alle stakeholders, waarbij eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt, kunnen we deze strijd winnen, want elk schadegeval is er één te veel.