Sterke vraag naar hypothecair krediet in eerste trimester van 2019

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

8 min leestijd

Herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, steeg het aantal kredietaanvragen in het eerste trimester van 2019 met 6,5% ten opzichte van het eerste trimester van 2018. Ook in bedrag was er een stijging, met iets meer dan 11%.

 

In het eerste trimester van 2019 werden er ongeveer 62.000 hypothecaire kredietovereenkomsten afgesloten voor een totaalbedrag van ongeveer 8,3 miljard EUR (exclusief herfinancieringen). Dit is een stijging van het aantal verstrekte kredietovereenkomsten met 4,3% ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar. In bedrag werd er 7,3% meer krediet verstrekt dan toen.  Dat blijkt uit de statistieken inzake hypothecair krediet die de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) vandaag heeft gepubliceerd.

De 58 leden van de UPC vertegenwoordigen samen zo’n 90% van het totaal aantal nieuw verstrekte hypotheekleningen (de zogenaamde productie). Het totale uitstaande hypotheekkrediet van UPC-leden bedraagt ​​eind maart 2019 circa € 220 miljard.

Ondersteunende rol van de financiële sector voor het behalen van de klimaatdoelstellingen

 

Sinds enige tijd werkt de Belgische financiële sector samen met de Europese Hypothecaire Federatie (EMF) en gesteund door de Europese instellingen aan de uitwerking van een “Energy Efficient Mortgages Action Plan”(EeMAP). Dit actieplan is bedoeld om een kader te scheppen waarbinnen door Europese banken en kredietgevers kredietproducten kunnen ontwikkeld worden die de Europese burgers mee ertoe aanzetten om de noodzakelijke energiebesparende werken te laten uitvoeren.

Aan de uitwerking van dit actieplan op Belgisch niveau wordt momenteel hard gewerkt en er vindt zowel op nationaal als op regionaal vlak overleg plaats met overheden en andere stakeholders om tot oplossingen te komen die zowel voor consument als kredietgever een vlot kredietproces garanderen.

2018 versus 2019:

 • Hieronder vindt u de belangrijkste vaststellingen voor het eerste trimester van 2019 in vergelijking met het eerste trimester van 2018. Bij deze cijfers zijn de herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.
  • Het aantal kredietaanvragen (excl. deze voor herfinancieringen) is in het eerste trimester van 2019 gestegen met 6,5% ten opzichte van het eerste trimester van 2018. Het bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met meer dan 11%. Er werden 96.000 kredietaanvragen ingediend voor een totaalbedrag van bijna 14 miljard EUR.
  • De verstrekte hypothecaire kredieten zijn in het eerste trimester van 2019 in aantal gestegen met iets meer dan 4%, terwijl het overeenstemmende bedrag met iets meer dan 7% is gestegen. Er werden zodoende ongeveer 62.000 kredieten verstrekt voor een totaal  bedrag van 8,3 miljard EUR (excl. herfinancieringen).
  • Er is een stijging van de kredietverlening over alle doeleinden heen.  Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing kende procentueel de sterkste stijging, nl. +26% of 570 kredieten meer dan in het eerste trimester van 2018. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+1.423) lag in het eerste trimester van 2019 4,4% hoger dan in het eerste trimester van 2018. Het aantal bouwkredieten (+180) lag 2,3% hoger, net als het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (+220), dat een stijging met 1,7% kende. Het aantal kredieten voor andere doeleinden (+160) kende een stijging met 3,6%.
  • Het aantal externe herfinancieringen (+290) steeg in het eerste trimester van 2019 met bijna 4,7% ten opzichte van het eerste trimester van 2018. Er werden in het eerste trimester van 2019 meer bepaald 6.500 externe herfinancieringen verstrekt voor een toaal bedrag van iets meer dan 800 miljoen EUR.  
  • Het gemiddelde ontleende bedrag voor de aankoop van een woning stabiliseerde in het eerste trimester van 2019 rond 160.000 EUR. Het gemiddelde bedrag voor een bouwkrediet daalde in het eerste trimester van 2019 lichtjes tot ongeveer 168.500 EUR. Het gemiddelde bedrag van de kredieten voor aankoop + verbouwing stabiliseerde rond 195.000 EUR.
  • In het eerste trimester van 2019 kozen ongeveer 3 op de 4 kredietnemers voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Het marktaandeel van kredieten met jaarlijks veranderlijke rentevoet daalde licht en betrof 6% van de verstrekte kredieten.

Aantal kredietaanvragen

 

Het aantal kredietaanvragen, zonder deze die betrekking hadden op een externe herfinanciering, kende in de loop van het eerste trimester van 2019 een stijging met 6,5% ten opzichte van hetzelfde trimester van vorig jaar. Het onderliggende bedrag van de kredietaanvragen steeg eveneens, met iets meer dan 11%.

Het aantal kredietaanvragen voor de aankoop + renovatie van een woning (+1.165, hetzij +27,6%) steeg het sterkst. Ook de kredietaanvragen voor de aankoop van een woning (+4.046, hetzij +8%) en voor andere doeleinden (+1.262, hetzij +24%) kenden een stijging. Het aantal kredietaanvragen voor de bouw van een woning (-446, hetzij -3,7%) en voor de renovatie van een woning (-146, hetzij -0,8%) kenden een daling.

Garage, bouwgrond, …

Daarnaast kende in het eerste trimester van 2019 het aantal aanvragen voor externe herfinancieringen een daling met 7,9%.

Aantal verstrekte kredieten in het eerste trimester

 

In het eerste trimester van 2019 steeg het aantal verstrekte kredieten, externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten, met 4,3% ten opzichte van het eerste trimester van 2018. Het overeenstemmende bedrag steeg met ongeveer 7%.

Het totaalbedrag van de in het eerste trimester verstrekte kredieten bereikt daarmee opnieuw het hoogste niveau ooit in een eerste trimester. Dit was ook reeds het geval in voorgaande trimesters.

Stijging van het aantal kredieten, ongeacht de bestemming

 

Er werden in het eerste trimester van 2019 ongeveer 62.000 nieuwe kredieten verstrekt voor een totaalbedrag van ongeveer 8,3 miljard EUR – externe herfinancieringen buiten beschouwing gelaten.

Ten opzichte van het eerste trimester van vorig jaar was er een stijging waar te nemen over alle bestemmingen heen.

Het aantal kredieten voor aankoop met verbouwing kende procentueel de sterkste stijging, nl. +26% of 570 kredieten meer dan in het eerste trimester van 2018. Het aantal kredieten voor de aankoop van een woning (+1.423) lag in het eerste trimester van 2019 4,4% hoger dan in het eerste trimester van 2018. Het aantal bouwkredieten (+180) lag 2,3% hoger, net als het aantal kredieten voor de renovatie van een woning (+220), dat een stijging met 1,7% kende. Het aantal kredieten voor andere doeleinden (+160) kende een stijging met 3,6%.

Daarnaast kende in het eerste trimester van 2019 ook het aantal externe herfinancieringen verder een stijging met 4,7%. Er werden meer bepaald 6.500 externe herfinancieringen verstrekt voor een totaal bedrag van iets meer dan 800 miljoen EUR.

Gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning stabiliseert rond 160.000 EUR

 

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning stabiliseerde in het eerste trimester van 2019 rond 160.000 EUR.

Ook het gemiddelde bedrag van een krediet voor de aankoop van een woning + renovatie bleef in het eerste trimester ongeveer ongewijzigd op 195.000 EUR.

Het gemiddelde bedrag van een krediet voor de bouw van een woning kende in de loop van het eerste trimester van 2019 een lichte daling tot 168.500 EUR.

3 op 4 kredietnemers opteert voor een vaste rentevoet

 

In het eerste trimester van 2019 kozen 3 op 4 kredietnemers (76,5%) voor een vaste rentevoet of een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid van minimum 10 jaar. Ongeveer 17,5% van de kredietnemers opteerde voor een veranderlijke rentevoet met een initiële periode van rentevastheid tussen 3 en 10 jaar. Zoals in het vorige trimester daalde het aantal kredietnemers dat voor een jaarlijks veranderlijke rentevoet opteerde licht tot ongeveer 6%.

Rekening houdend met de nog steeds uiterst lage rentevoeten (zie grafiek hierna) blijft de Belgische consument dus in overgrote mate kiezen voor zekerheid. Door de historisch lage stand van de jaarlijks veranderlijke rentevoeten hebben ongeveer 6% van de kredietnemers hiervoor geopteerd. Maar ook in geval van een jaarlijks veranderlijke rentevoet wordt de consument door de wetgeving ten zeerste beschermd. Zo kan de veranderlijke rentevoet na aanpassing aan de evolutie van de toepasselijke referte-indexen nooit meer bedragen dan het dubbele van de initiële rentevoet.