Ondernemingen hebben 157,4 miljard euro krediet uitstaan bij de Belgische banken

21 maart 2019 - 5 min leestijd

Eind 2018 stond er een bedrag uit van 157,4 miljard euro kredieten aan ondernemingen bij de Belgische banken. Op jaarbasis is dit een stijging van 6,6%.

 

De laatste drie maanden van vorig jaar vroegen de ondernemingen meer kredieten aan dan in dezelfde periode een jaar eerder, maar wel voor kleinere bedragen. Concreet steeg het aantal kredietaanvragen met 4,6% terwijl het overeenstemmende bedrag daalde met 3,3%.

Door het strikter regime voor voorafbetalingen van vennootschapsbelasting hebben ondernemingen mogelijk meer krediet aangevraagd om die voorafbetalingen te financieren. Dit type kredietaanvragen wordt doorgaans vrij vlot goedgekeurd.

De kredietvraag wordt bovendien ondersteund door de lage rentetarieven. In december 2018 daalde de rente op nieuwe bedrijfskredieten tot 1,60%.

De banken geven aan dat ze hun kredietvoorwaarden in het vierde kwartaal van 2018 voor het eerst sinds het eerste semester van 2013 licht hebben aangescherpt. Toch bleef de weigeringsgraad laag.

Uitstaand bedrag ondernemingskredieten

 

Het bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten (inclusief verbinteniskredieten, dat zijn bijvoorbeeld garantiekredieten en documentaire kredieten) bereikte in december 2018 een bedrag van 157,4 miljard euro.

Tegenover december 2017 (147,7 miljard euro) is dit een stijging van 6,6% of +9,8 miljard euro.

Vraag naar krediet wordt nog steeds ondersteund door lage rentetarieven

 

Op basis van gegevens van de NBB, daalde de gewogen gemiddelde rente op de nieuwe bedrijfskredieten in december 2018 t.o.v. november 2018 met 5 basispunten, tot het niveau van 1,60%.

In het vierde trimester van 2018 lag het aantal aangevraagde kredieten 4,6% hoger dan in hetzelfde trimester van het voorgaande jaar.

Het strikter regime voor de voorafbetalingen van vennootschapsbelasting kan de kredietvraag hebben gestimuleerd. De ondernemers hebben waarschijnlijk meer krediet voor kleinere bedragen aangevraagd om deze te financieren.

Aantal verstrekte kredieten

 

Het aantal verstrekte kredieten steeg in het vierde trimester van 2018 t.o.v. hetzelfde trimester vorig jaar met 5,1%.

Het hieraan gekoppeld bedrag steeg met 1,7%.

Weigeringsgraad

 

De weigeringsgraad van het jaar 2018 ligt op het laagste niveau sinds de start van de metingen in 2009.

Nochtans hebben de banken in de BLS enquête aangeven dat ze hun kredietvoorwaarden in het vierde trimester van 2018 voor het eerst sinds het eerste trimester van 2013 licht hebben aangescherpt.

De ondernemingen lijken voorlopig nog geen hinder te ondervinden van de aangescherpte  voorwaarden. Uit de kwartaalenquête van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat de perceptie van de kredietbelemmering door de ondernemingen stabiel maar historisch laag blijft. In oktober 2018 en januari 2019 beschouwden 5,5% van de ondernemingen de kredietvoorwaarden als ongunstig.

Wat is de kredietbarometer?

 

De Febelfin barometer geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, de kredietproductie of nieuwe verstrekte kredieten, het totaal uitstaand volume aan kredieten en de weigeringsgraad. De barometer wordt om de drie maanden opgesteld. Hij dekt bijna de totaliteit van de markt.