Omloop aan ondernemingskredieten naar nieuw hoogtepunt

27 september 2022 - 5 min leestijd

Het uitstaand volume aan ondernemingskredieten lag eind juni 2022 6,3% hoger dan een jaar eerder en bedroeg 182,7 miljard euro. Het bedrag aan toegekende kredieten lag nog nooit zo hoog.

  • De kredietproductie zat nog steeds in stijgende lijn: zowel het aantal kredieten als het bedrag aan verstrekte kredieten steeg. In het tweede trimester van 2022 werden er 1,2% meer kredieten verstrekt dan in hetzelfde trimester van vorig jaar. De verstrekte bedragen lagen 10,7% hoger dan in hetzelfde trimester van vorig jaar.
  • De kredietaanvragen kenden een iets andere evolutie. In aantal werden er in het tweede trimester van 2022 nog altijd meer ondernemingskredieten aangevraagd dan in dezelfde periode van 2021, maar het totaalbedrag van deze aangevraagde kredieten daalde licht.
  • De weigeringsgraad lag voor een tweede trimester op het laagste niveau ooit. De banken bleven dus vlot krediet verlenen. Toch gaven ondernemingen aan dat ze een grotere kredietbelemmering ervaarden. Ongetwijfeld lag de sterke stijging van de marktrentevoeten aan de oorzaak van deze perceptie.

Uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten op een recordniveau

 

Op het einde van juni lag het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten, inclusief verbinteniskredieten, op een recordhoogte van 182,7 miljard euro. In vergelijking met juni 2021 steeg het uitstaande bedrag hierdoor met 6,3%. Deze jaargroei was op zich zelfs zeer sterk. In 2021 bedroeg de jaargroei 4,3% terwijl dat in het covidjaar 2020 maar 3,4% was.

Dit zijn bijvoorbeeld garantiekredieten of documentaire kredieten.

Kredietproductie neemt zowel in aantal als in bedrag toe

 

Het aantal verstrekte kredieten steeg in het tweede trimester van 2022 op jaarbasis met 1,2%. De verstrekte bedragen lagen 10,7% hoger dan in hetzelfde trimester van vorig jaar. Deze stijging situeert zich voornamelijk in het corporate segment, waar het financieringsbedrag per dossier hoger ligt dan vorig jaar.

Vraag naar nieuw krediet verzwakt licht in bedrag

 

In het tweede trimester van 2022 vroegen ondernemers 5,7% meer kredieten aan dan in dezelfde periode vorig jaar. In bedrag was er echter een lichte daling.

Ondernemers ervaren meer kredietbelemmeringen

 

De banken hebben in het tweede trimester procentueel nog nooit zo weinig kredietaanvragen geweigerd. De weigeringsgraad ligt voor een tweede trimester dan ook op het laagste niveau ooit. 

Nochtans blijkt uit de kwartaalenquête van de Nationale Bank van België (NBB) dat er in juli 2022 meer ondernemers waren die een grotere kredietbelemmering ervaarden dan voordien. Het deel van de ondernemingen die de huidige kredietvoorwaarden als ongunstig beschouwde, lag in juli 2022 immers op 24,1%, terwijl dat in januari 2022 maar 9,9% was.

Zowel de kleine, middelgrote, grote als zeer grote ondernemingen oordeelden dat de kredietvoorwaarden restrictiever zijn geworden in juli 2022.

De onderstaande grafiek geeft de evolutie van de kredietperceptie weer. Een daling wijst op een versoepeling van de kredietvoorwaarden. Een stijging geeft dan weer aan dat het volgens ondernemingen minder voordelig is om een krediet te verkrijgen.

Dat de ondernemers recent meer kredietbelemmeringen ervaarden, heeft voornamelijk te maken met de recente forse stijging van de rentevoeten. De onderstaande grafiek (beoordeling van de kredietvoorwaarden) laat zien dat het vooral de rentevoetcomponent is die verandert in  de beoordeling van de kredietvoorwaarden. De 3 andere componenten bewegen nauwelijks.

De rentetarieven stijgen

 

Volgens gegevens van de NBB bedroeg de gewogen gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in juli 2022 2,28% (t.o.v. 2,11% in juni 2022). De rentetarieven hebben een aantal jaren rond 1,5% geschommeld, maar vanaf februari 2022 zijn ze beginnen te stijgen.