LIFE BE FREE gaat van start: een uniek partnerschap dat financieringsoplossingen voor energie-efficiëntie een boost wil geven

9 november 2023 - 3 min leestijd

Febelfin, VVSG, Wattson, Embuild, The Shift en Idea Consult slaan de handen in elkaar om een permanente rondetafel op te zetten rond de financiering van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie. Door private en publieke belanghebbenden te laten samenwerken wil het consortium energiebesparende investeringen in private woningen, KMO’s, publieke gebouwen en industrie opdrijven in België.

 

Om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 te halen, is een sterke versnelling van investeringen in energie-efficiëntie en hernieuwbare energie nodig. Er is nood aan innovatieve financieringsoplossingen die investeringsbelemmeringen kunnen wegnemen. Hoewel sommige oplossingen in het buitenland reeds zijn uitgeprobeerd en getest, moeten ze verder worden afgestemd op de Belgische context. Andere oplossingen die reeds op lokaal niveau werden uitgewerkt moeten in voorkomend geval opgeschaald worden om hun volledige potentieel te bereiken.

 

LIFE BE FREE zal rondetafelgesprekken organiseren met belanghebbenden uit de quadruple helix (middenveld, bedrijfswereld, kennisinstellingen en overheid), waarin systematisch de belangrijkste financieringsuitdagingen geïdentificeerd en aangepakt worden. De split incentive verhuurder/huurder, de renovatie van appartementsgebouwen, de financiering van wijkinitiatieven en de herfinanciering van Energy Service Company (ESCO’s) werden reeds geïdentificeerd als prioritaire uitdagingen. Deze zullen verder aangevuld worden met andere relevante topics. Uiteindelijke doel is om meer private financieringsinvesteringen te mobiliseren, experimenten op te zetten die de geformuleerde oplossingen uittesten en de succesvolle experimenten op te schalen en te repliceren.

 

Dankzij het uitgebreide netwerk van de LIFE BE FREE partners kunnen we een dialoog opzetten met een brede waaier van stakeholders: overheden, financiële sector, industrie en KMO-sector, bouwbedrijven, huiseigenaren, Vereniging van Mede-Eigenaars (VME’s) en consumenten- en burgerorganisaties. Zij zullen allen uitgenodigd worden voor een eerste nationale rondetafel in het eerste trimester van 2024.

 

De verschillende beleidsniveaus in België zijn een specifieke doelgroep van LIFE BE FREE. Ter ondersteuning van de uitvoering van hun ambitieuze klimaatplannen zullen ook beleidsaanbevelingen geformuleerd worden ten aanzien van nationale, regionale en lokale overheden. We willen hen informeren over relevante financieringsoplossingen en zo de noodzakelijke opbouw van financiële capaciteit mee helpen realiseren.

 

LIFE BE FREE loopt tot september 2026 en wordt gefinancierd door het LIFE Clean Energy Transition programma van de Europese Commissie dat wil toewerken naar een klimaatneutraal Europa.