Kredietvolume blijft op peil ondanks gedaalde kredietvraag

7 juni 2021 - 6 min leestijd

In het eerste trimester van 2021 werden minder ondernemingskredieten aangevraagd dan in dezelfde periode van 2020. Die daling was ook zichtbaar in de productie van nieuwe kredieten. 

  • Door de mogelijkheid die wordt geboden aan ondernemingen, die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis, om de terugbetaling van hun kredieten uit te stellen en gelet op de steun die ze van de overheden ontvangen, hebben ondernemingen minder nood aan nieuwe kredieten, of hebben ze slechts voor een beperkter bedrag nood aan nieuw krediet. Sinds de uitrol van de vaccinatiecampagne en de heropstart van de economische activiteit in bepaalde sectoren, merken we op dat het ondernemersvertrouwen opnieuw sterk stijgt, en zodus kunnen we vermoeden dat de vraag naar investeringskredieten in de komende maanden zal aantrekken. 
  • Toch lag het uitstaand volume aan ondernemingskredieten eind maart 2021 nog 4,3% hoger dan een jaar eerder en bereikte een recordhoogte, namelijk 174,7 miljard euro. Door de betalingsuitstellen werden de uitstaande kredieten immers minder snel afgelost.  
  • De weigeringsgraad ligt op het laagste niveau ooit in vergelijking met de weigeringsgraad van alle eerste trimesters sinds de start van de metingen. De banken blijven dus vlot krediet verlenen niettegenstaande de moeilijke sanitaire en economische situatie die zeker een negatief impact heeft op de kwaliteit van heel wat kredietaanvragen.  

Uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten op recordniveau

 

Eind maart 2021 steeg het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten (inclusief verbinteniskredieten, dat zijn bijvoorbeeld garantiekredieten en documentaire kredieten) tot een nieuw hoogtepunt van 174,7 miljard euro, komend van 169,1 miljard euro eind december 2020. 

Op jaarbasis (vergelijking maart 2020 met maart 2021) klom het uitstaande bedrag met 4,3%. In 2020 bedroeg de jaargroei 3,4%. 

Eind maart 2021 steeg het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten (inclusief verbinteniskredieten, dat zijn bijvoorbeeld garantiekredieten en documentaire kredieten) tot een nieuw hoogtepunt van 174,7 miljard euro, komend van 169,1 miljard euro eind december 2020. 

Op jaarbasis (vergelijking maart 2020 met maart 2021) klom het uitstaande bedrag met 4,3%. In 2020 bedroeg de jaargroei 3,4%. 

Ondernemers vragen minder krediet

 

In het eerste trimester van 2021 vroegen ondernemers 0,1% minder kredieten aan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is de negende opeenvolgende daling. In bedrag was de daling groter, namelijk 11,9%, wat de tiende opeenvolgende daling was.

Door de mogelijkheid die wordt geboden aan ondernemingen, die geïmpacteerd zijn door de coronacrisis, om de terugbetaling van hun kredieten uit te stellen en gelet op de steun die ze van de overheden ontvangen, hebben deze ondernemingen minder nood aan nieuwe kredieten, of hebben ze slechts voor een beperkter bedrag nood aan nieuw krediet.

Kredietproductie volgt vraag

 

Het aantal verstrekte kredieten daalde in het eerste trimester van 2021 met 4,4% tegenover hetzelfde trimester vorig jaar. De verstrekte bedragen lagen 6,0% lager dan in hetzelfde trimester van vorig jaar.

Ondernemers ervaren nog steeds weinig kredietbelemmeringen

 

De weigeringsgraad ligt op het laagste niveau ooit in vergelijking met de weigeringsgraad van alle eerste trimesters sinds de start van de metingen. Gegeven de sanitaire en economisch moeilijke situatie die zeker een negatieve impact heeft op de kwaliteit van heel wat kredietaanvragen, is het opmerkelijk dat de weigeringsgraad zo laag ligt.

Uit de kwartaalenquête van de Nationale Bank van België (NBB) blijkt dat de perceptie van de kredietbelemmering door de ondernemingen het jongste jaar is gedaald. Het percentage daalde van 16,3% in april 2020 naar 12,4% in april 2021.

Zowel de kleine, middelgrote, grote als zeer grote ondernemingen oordeelden dat de kredietvoorwaarden gunstig zijn geëvolueerd in april 2021.

Een daling op onderstaande grafiek geeft de stelselmatige verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers menen te ervaren.

Ondernemersvertrouwen stijgt

 

Na een diepe knik van het ondernemingsvertrouwen bij het begin van de pandemie, merken we een constante stijging de afgelopen maanden. In mei 2021 bevond het ondernemingsvertrouwen zich zelfs op het hoogste peil in jaren. Dit doet vermoeden dat de vraag naar investeringskredieten in de komende maanden (sterk) zal aantrekken.

De rentetarieven blijven gunstig

 

Volgens gegevens van de NBB lag de gewogen gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten in maart 2021 op een heel laag niveau, namelijk 1.42% (tegen 1.47% in februari 2021). Reeds sinds april 2019 schommelt de gewogen gemiddelde rente rond 1.5%.