Kredietomloop naar nieuw hoogtepunt ondanks dalende vraag

18 december 2019 - 5 min leestijd

Ondernemingen blijven vlot bankfinanciering vinden voor hun projecten

 

Nooit stond er een hoger bedrag aan ondernemingskredieten uit bij de Belgische banken dan vandaag. Volgens de meest recente cijfers, van eind september 2019, stond de teller op 162,8 miljard euro.

 

De groei vlakt evenwel duidelijk af. Dat blijkt uit het feit dat  in het derde trimester van 2019 er 0,3% minder kredietaanvragen door ondernemers waren dan in hetzelfde trimester vorig jaar. Ook het bedrag dat ze opvroegen zit in dalende lijn, met 3%. Het is vooral de historisch lage rente die de kredietvraag op peil houdt. De behoefte aan financiering voor vaste investeringen lijkt immers te dalen. Dit tempert de groei van de kredietvraag.

Door de gedaalde vraag kenden de banken ook minder nieuwe kredieten toe: -0,8% in het derde trimester van 2019 tegenover hetzelfde trimester van vorig jaar. De toegekende bedragen stegen wel met 5,9%.

De weigeringsgraad ligt nog steeds op een historisch laag niveau. In het derde trimester van 2019 lag die op het op één na laagste niveau van alle derde trimesters sinds de start van de metingen in 2009. Dit wijst erop dat ondernemingen nog steeds vlot bankfinanciering vinden voor hun projecten.

Uitstaand bedrag aan ondernemingskredieten blijft hoog

 

In september 2019 steeg het uitstaande bedrag aan opgenomen ondernemingskredieten (inclusief verbinteniskredieten, dat zijn bijvoorbeeld garantiekredieten en documentaire kredieten) tot een record hoogte van 162,8 miljard euro.

Op jaarbasis (vergelijking september 2018 met september 2019) klom het uitstaande bedrag met 4,2%.

Kredietvraag daalt

 

In het derde trimester van 2019 vroegen ondernemers 0,3% minder kredieten aan dan in dezelfde periode vorig jaar. Dit is de derde opeenvolgende daling. In bedrag was de daling groter, namelijk 3%, wat de vierde opeenvolgende daling is.

Uit de BLS (Bank Lending Survey) van de NBB bleek vooral de afnemende financieringsbehoeften voor vaste investeringen de vraag naar krediet te dempen terwijl het gunstig rentepeil de vraag daarentegen aanwakkerde.

Het aantal verstrekte kredieten daalde in het derde trimester van 2019 met 0,8% tegenover hetzelfde trimester vorig jaar. De verstrekte bedragen lagen 5,9% hoger dan in hetzelfde trimester van vorig jaar.

Ondernemers ervaren nog steeds weinig kredietbelemmeringen

 

De weigeringsgraad ligt nog steeds op een laag niveau. In het derde trimester van 2019 lag de weigeringsgraad op het op één na laagste niveau van alle derde trimester sinds de start van de metingen in 2009.

Uit de kwartaalenquête van de NBB blijkt dat de perceptie van de kredietbelemmering door de ondernemingen licht is gestegen. In juli 2019 beschouwden 4% van de ondernemingen de kredietvoorwaarden als ongunstig. In oktober 2019 was dat 4,7%.

De indicator van kredietbelemmeringen bevindt zich hiermee op het op één na laagste niveau sinds de start van de metingen in 2003.

Een daling op onderstaande grafiek geeft de stelselmatige verbetering weer in de perceptie van de kredietbelemmeringen. Hoe lager de curve, hoe minder kredietbelemmeringen de ondernemers menen te ervaren.

De rentetarieven blijven gunstig

 

Volgens gegevens van de NBB daalde in oktober 2019 de gewogen gemiddelde rente op nieuwe bedrijfskredieten tot een nieuw laagtepunt van 1,42%. De lage rentetarieven blijven aldus de vraag naar kredieten ondersteunen.