Komt je onderneming in financiële problemen door de overstromingen? Banken staan klaar om te helpen

4 augustus 2021 - 2 min leestijd

Eind juli kondigde Febelfin aan dat de financiële sector bereid is om gezinnen, getroffen door de recente overstromingen, te helpen in het zoeken naar een oplossing voor hun financiële problemen. Ook heel wat bedrijven zijn (in)direct geraakt door de overstromingen. Zij kunnen eveneens rekenen op de steun van hun bank.

 

De overstromingen en zware regenval in juli hebben enorme schade aangericht, niet alleen voor vele burgers, maar ook voor veel bedrijven, waarvan sommige al te lijden hebben gehad onder de coronacrisis.

Naast gezinnen die hun huis zijn kwijtgeraakt, is het duidelijk dat veel bedrijven en winkels eveneens zwaar getroffen zijn door deze nieuwe crisis, waarbij panden of werkinstrumenten compleet werden vernield.

Zelfstandigen en ondernemingen die hierdoor moeilijkheden ervaren bij het terugbetalen van hun lopende kredieten, sporen we aan om snel contact op te nemen met hun bank of kredietgever. Samen kan er gezocht worden naar een oplossing voor de specifieke situatie van elk bedrijf om deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen.

Ook als jouw onderneming zich niet in financiële moeilijkheden bevindt, maar je die eventueel wel verwacht, kan je je bank om hulp vragen.

Kredietgevers staan klaar om  - met de nodige spoed – de dossiers met de getroffen ondernemingen te overlopen en samen naar een mogelijke oplossing voor hun financieringsbehoeften te zoeken. Elke situatie is verschillend, en kredietgevers zullen elk dossier dus individueel bekijken. Daarbij zullen ze proberen om de financiële problemen zoveel mogelijk te verlichten. Indien nodig zal men een beroep doen op steunmechanismen van de overheid, zoals bijvoorbeeld Sowalfin in Wallonië.

Hier vind je meer informatie over hoe je problemen met bedrijfsfinanciering kan aanpakken.

Kredietgevers zullen ook nauw samenwerken met de verzekeraars om snel, en met het nodige overleg, elk dossier te bekijken. Zo kan de heropbouw van start gaan en kan men eventuele financiering voor een toekomstige schadevergoeding bekijken. De sector staat klaar om hulp te bieden waar mogelijk, en zijn maatschappelijke rol op te nemen in de ondersteuning van de getroffen ondernemingen. De bedoeling is hen in staat stellen hun activiteiten onder de best mogelijke omstandigheden opnieuw op te starten.

De watersnood zorgt bij heel wat ondernemingen voor financiële problemen in de getroffen gebieden. Is dat bij jou ook het geval? Neem tijdig contact op met je bankier en praat erover. Zo kan je bankier samen met jou zoeken naar eventuele oplossingen voor jouw situatie.