Febelfin verwelkomt het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen

28 februari 2019 - 3 min leestijd

Gisteren is het langverwachte nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd in de Kamer. Febelfin is ervan overtuigd dat het nieuwe vennootschapsrecht het heel wat eenvoudiger zal maken om ondernemingen op te richten en financiële middelen aan te trekken via de kapitaalmarkt.

 

Duw in de rug voor startups en groeibedrijven

 

TOEGANG TOT DE KAPITAALMARKT VERGEMAKKELIJKT

Het nieuwe vennootschapsrecht zal ondernemingen helpen om makkelijker investeerders aan te trekken en toegang te hebben tot de kapitaalmarkt. Vooral startups en groeibedrijven kunnen daarvan profiteren. Ze zullen bijvoorbeeld gemakkelijker afspraken kunnen maken over de verdeling van winsten en verliezen en stemrechten, vaak onmisbaar bij het aantrekken van durfkapitaal. Ook de mogelijkheid van meervoudig stemrecht voor niet-beursgenoteerde vennootschappen en dubbel stemrecht voor beursgenoteerde vennootschappen is een opmerkelijke innovatie.

Verder wordt ook financiering via de uitgifte van obligaties een pak eenvoudiger. De regels voor  obligatie uitgiftes zullen voortaan beter aansluiten bij de gebruiken op de internationale kapitaalmarkten.

MINDER ADMINISTRATIEVE ROMPSLOMP

Nodeloze administratie bij kredietverlening wordt weggewerkt. Beursgenoteerde ondernemingen zullen niet langer bepaalde clausules in een kredietovereenkomst moeten laten goedkeuren door de algemene vergadering. Bovendien verdwijnt het onderscheid tussen burgerlijke vennootschappen en handelsvennootschappen, wat het verstrekken van zekerheden en dus het verlenen van kredieten door de banken vereenvoudigt. Als laatste zijn ook de regels inzake financiële steunverlening versoepeld.

"De nieuwe regels heffen heel wat nodeloze formaliteiten op, en zorgen voor meer flexibiliteit voor ondernemingen, zonder de belangen van schuldeisers en partners van ondernemingen uit het oog te verliezen. Dat zijn doelstellingen die we ondersteunen vanuit de financiële sector. België beschikt nu opnieuw over een competitief rechtskader voor ondernemingen."
Karel Van Eetvelt, CEO Febelfin

Opheffing minimumkapitaal zonder gevolgen voor kredietverlening

 

Eén van de meest besproken vernieuwingen is de mogelijkheid om een besloten vennootschap op te richten zonder kapitaal. Hoewel daar vanuit sommige hoeken ongerustheid over was, verwacht Febelfin dat dit weinig impact zal hebben op de kredietverlening: “Banken kijken bij het toekennen van een krediet vooral naar het business plan, de activa en de schulden van een onderneming op het moment van de kredietaanvraag. “Het oprichtingskapitaal heeft nooit een grote rol gespeeld voor de beoordeling van een kredietdossier”, duidt Karel Van Eetvelt.

Werk aan de winkel voor de banken

 

Voor de banken betekent het nieuwe vennootschapsrecht heel wat aanpassing. Ze moeten hun procedures voor kredietverlening bijsturen, de nieuwe vennootschapsvormen opnemen in hun “ken-je-klant” verplichtingen en ook hun medewerkers opleiden. Het nieuwe wetboek treedt ook al erg snel in werking, meer bepaald op 1 mei 2019. Maar de banken doen er alles aan om de overstap zo vlot en zo snel mogelijk te laten verlopen.