Evolutie hypothecair krediet in november 2020

8 januari 2021 - 4 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in november 2020 met ongeveer 12% ten opzichte van november 2019. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag echter iets meer dan 1% hoger. 

 

In november 2020 daalde het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 13,5%. In bedrag werd iets meer dan 2% minder krediet verleend dan in november 2019.

Daarbij mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de cijfers van november 2019 uitzonderlijk hoog waren door de nakende afschaffing van de Vlaamse woonbonus op 1 januari 2020. De resultaten waren dus al bij al niet slecht.

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimesteriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In november 2020 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 12% in vergelijking met november 2019. In bedrag was er evenwel een kleine stijging met ongeveer 1% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op bijna alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (-11%), voor de bouw van een woning (-18,5%) en voor de verbouwing van een woning (-32%). Het aantal aanvragen voor kredieten voor de aankoop met renovatie (+23,5%) evenals het  aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+8%) kenden nog wel een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In november 2020 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 13,5% lager dan in november 2019. Ook het overeenstemmende kredietbedrag daalde met iets meer dan 2%.

Bij de vaststelling van de daling van het aantal verstrekte kredieten ten opzichte van dezelfde maand van vorig jaar mag ook niet vergeten worden dat de kredietverlening vanaf oktober 2019 tot eind 2019 uitzonderlijk sterk was toegenomen ingevolge van de afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-10%), voor de bouw van een woning (-32%) en voor de verbouwing van een woning (-27%). Enkel het aantal kredieten voor een aankoop met verbouwing (+23%) en de externe herfinancieringen (+3%) kenden nog een stijging.