Evolutie hypothecair krediet in mei 2020

22 juni 2020 - 3 min leestijd

In mei 2020 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 9% lager dan in mei 2019. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde slechts licht, met bijna 1%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-15%), voor de bouw van een woning (-14%), voor de aankoop met verbouwing (-3,5%) en voor de verbouwing van een woning (-11%). Enkel de externe herfinancieringen (+27%) kenden een stijging.

 

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2020 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met bijna 36% in vergelijking met mei 2019. In bedrag was er eveneens een daling met 30% ten opzichte van vorig jaar.

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken : de kredieten voor de aankoop van een woning (-42%), voor de bouw van een woning (-31%), voor de verbouwing van een woning (-28,5%), voor de aankoop met renovatie (-32,5%) en voor andere onroerende doeleinden (-38%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (-24,5%) kende een daling.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In mei 2020 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten iets meer dan 9% lager dan in mei 2019. Het overeenstemmende kredietbedrag daalde slechts licht, met bijna 1%.

De daling van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (-15%), voor de bouw van een woning (-14%), voor de aankoop met verbouwing (-3,5%) en voor de verbouwing van een woning (-11%). Enkel de externe herfinancieringen (+27%) kenden een stijging.