Evolutie hypothecair krediet in februari 2022

6 april 2022 - 3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen daalde in februari 2022 met ongeveer 9% ten opzichte van februari 2021. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag 4,3% lager. In februari 2022 bleef het aantal verstrekte kredieten ongeveer stabiel (-0,5%). In bedrag werd bijna 9% meer krediet verleend dan in februari 2021.

 

Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Om de evolutie van het hypothecair krediet sneller te kunnen volgen, stelt de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK) sinds begin 2009 een hypothecaire-kredietbarometer op. Deze barometer geeft elke maand de evolutie weer van het aantal en volume nieuw toegekende en aangevraagde hypothecaire kredieten van de voorbije maand, in vergelijking met dezelfde maand van het voorgaande jaar. De vermelde percentages hebben betrekking op omzeggens de totaliteit van de BVK-markt van hypothecaire kredieten. De onderliggende absolute cijfers worden op trimestriële basis vrijgegeven via een persbericht van Febelfin.

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In februari 2022 daalde het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met ongeveer 9% in vergelijking met februari 2021. In bedrag was er een daling met iets meer dan 4% ten opzichte van vorig jaar. 

De daling van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op bijna alle vlakken: de kredieten voor de aankoop van een woning (-1,5%), voor de verbouwing van een woning (-8%) en voor de aankoop met renovatie (-22,5%). Ook het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (-32,5%) kende een daling. Enkel het aantal kredietaanvragen voor de bouw van een woning kende een stijging (+4,5%),

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor. 

In februari 2022 bleef het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer stabiel tegenover februari 2021 (-0,5%). Het overeenstemmende kredietbedrag steeg met bijna 9%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op verschillende vlakken: kredieten voor de aankoop van een woning (+10%), voor de bouw van een woning (+3%) en voor de aankoop met verbouwing (+6%). Het aantal verstrekte kredieten voor de verbouwing van een woning (-4,5%) kende een daling, net als het aantal externe herfinancieringen (-22%).