Evolutie hypothecair krediet in februari 2021

Blijf up to date met de laatste maatregelen vanuit de financiële sector

6 april 2021 - 3 min leestijd

Het aantal kredietaanvragen steeg in februari 2021 met iets meer dan 41% ten opzichte van februari 2020. Het overeenstemmende totaalbedrag van deze aanvragen lag zelfs bijna 56% hoger. 

 

In februari 2021 steeg het aantal verstrekte kredieten met ongeveer 35,5%. In bedrag werd bijna 52,5% meer krediet verleend dan in februari 2020.

Daarbij mag evenwel niet uit het oog worden verloren dat de cijfers van februari 2020 vrij laag waren door de afschaffing van de Vlaamse woonbonus op 1 januari 2020 en het feit dat vele consumenten daarom hun kredieten nog voor het einde van 2019 hadden gefinaliseerd. Dat blijkt uit de cijfers van de hypothecaire-kredietbarometer van de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK).

Kredietaanvragen

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de kredietaanvragen, in bedrag en aantal, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In februari 2021 steeg het aantal aanvragen voor een hypothecair krediet met iets meer dan 41% in
vergelijking met februari 2020. In bedrag was er zelfs een stijging met bijna 56% ten opzichte van
vorig jaar.

De stijging van het aantal kredietaanvragen doet zich voor op alle vlakken: de kredieten voor de
aankoop van een woning (+31%), voor de bouw van een woning (+68%) en voor de verbouwing van
een woning (+42%). Ook het aantal aanvragen voor kredieten voor de aankoop met renovatie
(+54%) evenals het aantal aanvragen van externe herfinancieringen (+47%) kenden een stijging.

Verstrekte hypothecaire kredieten

 

De hiernavolgende grafiek geeft de evolutie weer van de verstrekte hypothecaire kredieten, in
aantal en bedrag, voor de voorbije twaalf maanden. De maandcijfers worden telkens vergeleken met
die van dezelfde maand in het jaar ervoor.

In februari 2021 lag het aantal verstrekte hypothecaire kredietovereenkomsten ongeveer 35,5%
hoger dan in februari 2020. Ook het overeenstemmende kredietbedrag steeg met iets meer dan
51%.

De stijging van het aantal verstrekte kredieten doet zich voor op bijna alle vlakken: kredieten voor de
aankoop van een woning (+40%), voor de bouw van een woning (+50,5%), voor de verbouwing van
een woning (+22%) en voor de aankoop met verbouwing (+27%). Ook de externe herfinancieringen
(+34%) kenden een stijging.