​Energiecrisis: meer dan 5.000 betalingsuitstellen voor woonkredieten toegekend op een maand

10 november 2022 - 4 min leestijd

De energiecrisis is al een paar maanden aan de gang en de gevolgen ervan zijn voelbaar voor talrijke gezinnen. De financiële sector heeft het engagement genomen om particulieren in financiële moeilijkheden zo goed mogelijk bij te staan door onder bepaalde voorwaarden een betalingsuitstel voor kapitaal aan te bieden voor woonkredieten. Na 1 maand staat de teller op meer dan 5.000 toegekende betalingsuitstellen. 

De laatste cijfers

De steunmaatregel van de banken om aan gezinnen een betalingsuitstel van kapitaal aan te bieden voor hun woonkrediet, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is in voege gegaan op 1 oktober 2022.  

  • Op datum van 30 oktober werd er voor 4.239 woonkredieten een betalingsuitstel toegekend binnen het Febelfin kader, en 
  • Voor 967 kredieten werd een betalingsuitstel toegekend buiten het Febelfin kader (=door oplossingen op maat aan te reiken). 

Dit betekent dat in totaal meer dan 5.000 betalingsuitstellen werden toegekend de afgelopen maand. 

De cijfers tonen aan dat de banken hun engagement vervullen gezien er zowel betalingsuitstellen binnen als buiten het Febelfin kader worden toegekend. Ongeveer een vijfde van alle betalingsuitstellen wordt verleend buiten het Febelfin kader, en dus op individuele basis. Dit toont aan dat de banken ook klaar staan om gezinnen bij te staan met een oplossing op maat.  

De financiële sector blijft de cijfers nauw opvolgen, aangezien de situatie snel kan veranderen in de huidige economische context. Er kan bijvoorbeeld verwacht worden dat nog veel vaste energiecontracten worden beëindigd en aldus omgezet in variabele contracten, en dat periodieke voorschotten zullen worden verhoogd, enz... De vraag tot betalingsuitstel zou dus in de komende weken verder kunnen evolueren. De regeling is immers nog maar één maand in werking en het betalingstuitstel kan nog worden aangevraagd tot eind maart 2023. 

 

Ademruimte van 460 euro per maand

 

Uit de laatste cijfers blijkt dat het gemiddeld bedrag van betaalpauze van de getroffen gezinnen ongeveer 460  euro per maand bedraagt. De gezinnen die een betalingsuitstel hebben gevraagd beschikken dus over een extra maandelijks bedrag tijdens 12 maanden waarmee ze bijvoorbeeld hun verhoogde energiefacturen of duurdere boodschappen kunnen betalen. Die maandelijkse financiële ‘buffer’ is voor hen dan ook meer dan welkom in deze moeilijke tijden.

 

FAQ uitstel hypothecair krediet voor particulieren

 

Bent u een particulier en hebt u een hypothecair krediet? Indien u nog vragen hebt over het uitstel van hypothecair krediet, raadpleeg onze FAQ:

Leaflets voor particulieren en ondernemingen 

 

Febelfin heeft ook twee leaflets gepubliceerd om particulieren en ondernemingen wegwijs te maken in de verschillende oplossingen die de bank kan aanbieden.