Energiecrisis: meer dan 10.000 betalingsuitstellen voor woonkredieten toegekend

23 februari 2023 - 5 min leestijd

In het najaar 2022 heeft de financiële sector het engagement genomen om particulieren in financiële moeilijkheden door de energiecrisis zo goed mogelijk bij te staan door onder bepaalde voorwaarden een betalingsuitstel voor kapitaal aan te bieden voor woonkredieten. Na 5 maanden staat de teller op 10.441 toegekende betalingsuitstellen.

De meest recente cijfers 

De steunmaatregel van de banken in het kader van de energiecrisis om aan gezinnen een betalingsuitstel van kapitaal aan te bieden voor hun woonkrediet, indien aan bepaalde voorwaarden is voldaan, is in voege gegaan op 1 oktober 2022. 

  • Op datum van 2 februari werd er voor 10.441 woonkredieten een betalingsuitstel toegekend, waarvan 73% (of 7.605) binnen het Febelfin kader 
  • Voor 2.836  kredieten werd een betalingsuitstel toegekend buiten het Febelfin kader (=door oplossingen op maat aan te reiken) 

Dit betekent dat in totaal bijna 10.500 betalingsuitstellen werden toegekend in 5 maanden tijd.

De cijfers tonen aan dat de banken hun engagement vervullen gezien er zowel betalingsuitstellen binnen als buiten het Febelfin kader worden toegekend. Ongeveer een vijfde van alle betalingsuitstellen wordt verleend buiten het Febelfin kader, en dus op individuele basis. Dit toont aan dat de banken ook klaar staan om gezinnen bij te staan met een oplossing op maat.  

Uit de laatste cijfers blijkt dat het aantal betalingsuitstellen nog steeds toeneemt maar de stijging is minder sterk in vergelijking met eind vorig jaar. De financiële sector blijft de cijfers nauw opvolgen. 

Particulieren kunnen nog tot eind maart terecht bij hun bank voor een betalingsuitstel van hun woonkrediet, binnen het Febelfin kader.

De uiterste datum voor toekenning van een aanvraag tot uitstel is 31 maart 2023. Er dient gemiddeld gerekend te worden op een verwerkingstermijn van 10 kalenderdagen. Particulieren moeten er dan ook voor zorgen dat hun aanvraag tot betalingsuitstel uiterlijk op 21 maart 2023 wordt ingediend.

Ademruimte van 468 euro per maand 

 

Het gemiddeld bedrag van betaalpauze voor de getroffen gezinnen bedraagt ongeveer 468 euro per maand volgens de laatste cijfers. De gezinnen die een betalingsuitstel hebben gevraagd beschikken dus over een extra maandelijks bedrag tijdens 12 maanden waarmee ze bijvoorbeeld hun verhoogde energiefacturen of duurdere boodschappen kunnen betalen. Die maandelijkse financiële ‘buffer’ is voor hen dan ook meer dan welkom in deze moeilijke tijden.

 

FAQ uitstel hypothecair krediet voor particulieren 

 

Febelfin heeft een overzicht gemaakt met de meest gestelde vragen in kader van het uitstel hypothecair krediet voor particulieren 

 
 

Leaflets voor particulieren en ondernemingen 

 

Febelfin heeft ook twee leaflets gepubliceerd om particulieren en ondernemingen wegwijs te maken in de verschillende oplossingen die de bank kan aanbieden.