Coronamonitor: de laatste evoluties in beeld

21 mei 2021 - 4 min leestijd

Contactloos betalen doorbreekt symbolische drempel

 

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben handelaars en banken gesensibiliseerd om zo veel mogelijk digitaal te betalen. Betalen met de kaart en de smartphone is dan ook een uiterst veilige en hygiënische manier om aankopen af te rekenen, en al helemaal als het contactloos gebeurt. De Belg stelde zijn betaalgedrag hierop af en lijkt deze nieuwe digitale gewoonte ook aan te houden. Het aantal kaartbetalingen in fysieke winkels blijft stabiel en het aantal afhalingen aan geldautomaten ligt een derde lager dan voor aanvang van de coronacrisis.

 

De belangrijkste evolutie zien we bij het aandeel van het aantal contactloze kaartbetalingen in het totaal aantal kaartbetalingen. Voor het eerst wordt de symbolische kaap van 50% overschreden: van alle kaartbetalingen in de afgelopen maand gebeurde 51% contactloos. Dat is meer dan een verdrievoudiging sinds februari 2020 (16%).

Febelfin juicht deze evolutie toe en roept iedereen op om zo veel mogelijk digitaal (via de kaart en de smartphone) te blijven betalen, want het is de meest hygiënische en veilige manier om dat te doen.

Banken blijven nieuwe kredieten en betalingsuitstel verlenen aan bedrijven

 

Het aantal toegekende kredieten aan grote bedrijven blijft stabiel. In de maanden maart en april van dit jaar werden 4.226 nieuwe kredieten aan grote ondernemingen verstrekt. Dit komt overeen met de cijfers van 2020: toen lag het aantal voor maart en april op 4.242. Het onderliggende bedrag is er iets op vooruitgegaan: 4 miljard euro in maart en april 2020 tegenover 4,6 miljard euro in dezelfde periode een jaar later.

Ook blijven banken betalingsuitstel voor kredieten toekennen aan bedrijven, maar het totaal aantal uitstaande betalingsuitstellen zit in dalende lijn: eind maart bedroeg het aantal nog 28.474, terwijl we vandaag uitkomen op 17.757. De onderliggende exposure is gedaald van respectievelijk 5,7 miljard euro naar 3,7 miljard. De kredieten waaraan betalingsuitstel wordt verleend hebben een gemiddelde exposure van 206.000 euro.

Alle gezonde, levensvatbare bedrijven die al 9 maanden uitstel van betaling hebben gekregen, kunnen nog tot 30 juni 2021 extra uitstel aanvragen om coronagerelateerde liquiditeitsnoden op te vangen.

Banken blijven dus, ondanks de moeilijke economische periode, hun maatschappelijke rol spelen en kredieten verstrekken aan zowel grote als kleine bedrijven.

Aantal kredieten onder staatswaarborg II in stijgende lijn

 

Samen met de NBB en de financiële sector heeft de overheid de staatsgarantieregelingen voor nieuwe kredieten uitgewerkt. De tweede garantieregeling kan worden gebruikt voor kredieten aan kmo’s, met een looptijd van meer dan één jaar tot maximum 5 jaar. De financiële sector staat hier positief tegenover en brengt deze kredieten onder de aandacht van ondernemers die op zoek zijn naar financiering.

De eerste regeling liep begin 2021 af, de tweede is verlengd tot eind 2021. Het toekennen van kredieten onder de tweede regeling gaat intussen gestaag omhoog: eind januari bedroeg het uitstaande toegekende bedrag aan kredieten onder de tweede staatsgarantieregeling 272 miljoen euro. In mei staat de teller op 429 miljoen euro. Het aantal toegekende kredieten onder de Tweede Staatswaarborg komt op 4.287, dit zijn er 1000 meer dan de maand voordien. Verwacht wordt dat deze toename zich zal doorzetten. Het gemiddeld toegekend krediet per aanvraag is 100 000 euro.

Als de steunmaatregelen verminderen en de ondernemingen heropstarten of opnieuw meer omzet beginnen draaien, verwachten we immers dat de bedrijven opnieuw meer nood zullen hebben aan nieuwe kredieten, die gewaarborgd zullen kunnen worden met deze tweede staatsgarantieregeling.

Daarnaast zullen de kredieten verleend onder de eerste staatswaarborgregeling op vervaldag komen, waarvan een deel kan worden geherfinancierd via de tweede staatswaarborgregeling.

Klein aantal betalingsuitstellen voor hypothecaire kredieten

 

De periode tot aanvraag van betalingsuitstel voor hypothecaire kredieten – onder de voorwaarden van het Tweede Charter – liep af op 31 maart 2021. Particulieren die nog aan de initiële voorwaarden voldeden, konden nog tot dan een verlenging aanvragen bij hun bank. De aantallen blijven dus dalen en komen in mei 2021 op 3.903 te staan, voor een onderliggend bedrag van 492 miljoen euro. Het hoogtepunt deed zich voor in augustus met 124.000 betalingsuitstellen voor een totaal bedrag van 13,1 miljard euro.