Betalingsuitstel voor consumentenkrediet opnieuw mogelijk in 2021

28 januari 2021 - 3 min leestijd

Consumenten die blijvend financiële moeilijkheden ondervinden door de gevolgen van de aanhoudende coronacrisis, kunnen opnieuw tijdelijk betalingsuitstel krijgen van hun consumentenkrediet(en). Voor het hypothecair krediet bestond al enkele weken een dergelijke regeling.

 

De kredietnemer die uitstel van betaling vraagt, moet aan volgende voorwaarden voldoen. De kredietnemer:

  • lijdt aan inkomensverlies door de coronacrisis (bv. tijdelijke technisch werkloosheid, ziekte, etc.),
  • vraagt zelf om uitstel van terugbetaling van het krediet,
  • ging zijn/haar krediet aan voor 1 mei 2020,
  • heeft geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1 januari 2021.

Verlenging van max. 3 maanden mogelijk

 

Het betalingsuitstel heeft betrekking op zowel uitstel van kapitaal en interesten. Het kan maximum drie maanden opgenomen worden, en uiterlijk lopen tot eind juni 2021. Het betalingsuitstel kan aangevraagd worden vanaf februari tot en met eind maart. Een voorbeeld: een aanvraag ingediend en goedgekeurd eind februari, loopt voor de maanden maart, april en mei.  

Nadat deze periode van uitstel is afgelopen, hernemen de terugbetalingen. Er zullen geen dossier- of administratiekosten worden aangerekend. Wel blijft de consument de interesten verschuldigd op de uitstelperiode. Deze zullen worden verrekend en verspreid over de resterende maanden.

Belangrijk: de betalingsuitstellen toegestaan in het kader van de eerste en de tweede regeling mogen samen nooit meer dan 9 maanden betreffen. Heb je in totaal 9 maanden betalingsuitstel verkregen voor je consumentenkrediet? Dan kom je hier niet meer voor in aanmerking. Febelfin raadt diegenen dan ook aan om zo snel mogelijk contact op te nemen met hun bankier om samen naar een  oplossing op maat te zoeken.

Timing

 

In de loop van volgende dagen zullen de banken starten met het aanbieden van betalingsuitstel voor consumentenkrediet. Consumenten houden dus best de website van hun bank in het oog.

De aanvraag voor betalingsuitstel moet op tijd worden ingediend: houd rekening met een verwerkingstermijn van 10 kalenderdagen. Bijvoorbeeld : de aanvraag tot betalingsuitstel beginnend op 1 maart 2021 moet ten laatste op 19 februari 2021 worden ingediend.

De einddatum voor de toekenning van een betalingsuitstel is vastgelegd op 31 maart 2021. De aanvraag moet  bijgevolg ten laatste worden ingediend op 21 maart 2021. Geen enkel toegestaan betalingsuitstel kan verder reiken dan einde juni.