Banken vragen meer transparantie aan voetbalclubs

8 oktober 2019 - 4 min leestijd

Febelfin reactie over bankdiensten aan voetbalclubs

 

De VRT nieuwsredactie  meldt vandaag dat bepaalde voetbalclubs – voornamelijk in buitenlandse handen - moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te openen. Wat is er aan de hand?

  • Belgische banken leggen verhoogde waakzaamheid aan de dag ten opzichte van professionele voetbalclubs omwille van witwasrisico’s.
  • Ze doen dit onder andere naar aanleiding van een rapport van de Europese Commissie over de evolutie van witwasrisico’s in Europa, waarbij professionele voetbalclubs worden aangeduid als risicosector.
  • Antiwitwasbeleid wordt al enkele jaren verstrengd en gehandhaafd
  • De antiwitwasreglementering verplicht banken om de oorspong te kennen van financiële transacties. Het is dus aan de voetbalclubs om transparantie te brengen rond de oorsprong van hun transacties en geldstromen. Kan men dat niet, dan kunnen banken genoodzaakt zijn om bepaalde relaties stop te zetten. De banken zullen altijd een grondige risico-analyse uitvoeren.
  • Febelfin pleit voor doortastende maatregelen in het Belgisch en internationaal voetbal om witwassen en fraude tegen te gaan en goede praktijken te omarmen. De banksector is vanzelfsprekend bereid om na te gaan hoe we deze problemen kunnen helpen oplossen.

Banken vragen transparantie van professionele voetbalclubs

 

Sinds afgelopen zomer houden Belgische banken, net als hun collega-banken over heel Europa, hun relaties met voetbalclubs tegen het licht. De aanleiding daarvoor is een rapport dat de Europese Commissie jaarlijks opmaakt over de evolutie van witwasrisico’s in Europa. Dat rapport is een leidraad waar banken in hun antiwitwasbeleid rekening mee moeten houden.

European Commission, Report on the assessment of the risk of money laundering and terrorist financing affecting the internal market and relating to cross-border activities

Sinds enige tijd worden professionele voetbalclubs in dit rapport aangeduid als een risicosector. De Europese Commissie signaleert onder meer het volgende: “De complexe organisatie van het professioneel voetbal en het gebrek aan transparantie hebben een vruchtbare voedingsbodem gecreëerd voor het gebruik van illegale middelen. Er worden dubieuze bedragen zonder duidelijke of verklaarbare financiële opbrengst of winst geïnvesteerd in de sport.”

Het probleem is al langer bekend. Al in 2009 waarschuwden internationale instanties zoals de Financial Action Task Force voor de risico’s die de voetbalsector vormt op het vlak van witwassen en illegale praktijken.

Het probleem is al langer bekend. Al in 2009 waarschuwden internationale instanties zoals de Financial Action Task Force voor de risico’s die de voetbalsector vormt op het vlak van witwassen en illegale praktijken.

Banken zijn verplicht om dergelijke rapporten te analyseren en er rekening mee te houden in hun anti-witwasbeleid. Als een voetbalclub de oorsprong van zijn gelden niet precies kan uitleggen, of als er indicaties zijn dat sommige kapitaalstromen mogelijk afkomstig zijn van illegale activiteiten, dan mag zij die gelden niet aannemen, en is een bank verplicht dat te melden aan de Antiwitwascel. Soms kan een bank zich genoodzaakt zien om de relaties met een voetbalclub te beëindigen, omdat zij anders zelf het risico loopt mee te werken aan witwassen. De bank moet daarbij echter zorgvuldig te werk gaan en een grondige risicoanalyse uitvoeren.

Banken die dat niet zorgvuldig doen, stellen zich bloot aan zware boetes die kunnen oplopen tot 10% van hun wereldwijde omzet, en strafrechtelijke veroordelingen. Die worden ook effectief opgelegd, zoals enkele recente dossiers hebben aangetoond (ING Nederland, Danske Bank,…). Banken kunnen zich dus geen misstappen veroorloven.

Febelfin pleit voor doortastende maatregelen

 

Als sector hebben we zelf geen concreet zicht op de omvang van de problemen die worden gesignaleerd. De banksector is vanzelfsprekend bereid om na te gaan hoe we deze problemen kunnen helpen oplossen. Maar ook de federaties en de clubs zullen ernstige inspanningen moeten leveren om duidelijk te maken dat zij gezonde bedrijfsvoering ernstig nemen. Er is nood aan meer bewustmaking, meer uitwisseling van goede praktijken, het aanscherpen van procedures en betere ondersteuning door de federaties. Zoniet dreigt de hele voetbalsector het slachtoffer te worden.