Leasing wil circulaire economie ondersteunen

9 mei 2019 - 5 min leestijd

Financiële sector vraagt hinderpalen weg te werken

 

De circulaire economie wint aan belang en dat is geen verrassing. Is er één economie die alles in zich heeft om de klimaatdoelstellingen te helpen halen, dan is het wel de circulaire economie. De financiële sector wil een actieve rol spelen in deze economische transformatie en dan vooral via leasing.

 

Leasing is een vorm van financiering waarbij gebruik centraler staat dan eigendom. De leasingklanten gebruiken vooral een product of dienst, ze worden er zelf geen eigenaar van.  Net dat is één van de meest cruciale aspecten van de circulaire economie én van klimaatvriendelijke economische evoluties. Om die redenen is de leasing ervan overtuigd een belangrijke partner te kunnen zijn in de verdere ontwikkeling van de circulaire economie.

De sector tekent momenteel de krijtlijnen uit van dit engagement maar rekent ook op de overheid om enkele hinderpalen weg te werken. Daarbij wordt vooral gedacht aan het ontwikkelen van goede garantieregelingen, het invoeren van een onderhands opstalrecht dat tegenstelbaar is aan derden en het uitbreiden van investeringsondersteuning naar gedeelde of verhuurde producten en tweedehandsmateriaal.

Doordat producten uit de circulaire economie zo lang mogelijk gebruikt worden en na hun levenscyclus niet afgedankt maar wel hersteld, hergebruikt, herbestemd of gerecycleerd worden, is hun impact op het milieu en de maatschappij een stuk kleiner.

Via leasing - en meer bepaald vendor leasing - wil de financiële sector de circulaire economie ondersteunen.

De troeven van vendor leasing binnen de circulaire economie

 

Specifiek aan vendor leasing is dat er drie partijen betrokken zijn: de leasingmaatschappij, de klant en de leverancier van het asset (vendor).

Een klant leaset bij vendor leasing een roerend investeringsgoed (zoals een wagen, heftruck, kopieermachine, ...) rechtstreeks bij de vendor. Die biedt de leasing aan als onderdeel van zijn commercieel model. Vaak worden er ook andere diensten aan gekoppeld zoals een verzekering of het onderhoud van het goed.

Vendor leasing heeft dan ook twee cruciale kenmerken die het erg geschikt maken om circulaire projecten te financieren:

  • De betrokkenheid van de leverancier: hierdoor kan de levensduur van een  geleased product makkelijker worden verlengd en kan er sneller een tweede leven aan worden gegeven. 
  • Het eigendomsrecht van de leasingmaatschappij: dit maakt het gemakkelijker om een pay-per-use model of product as a service model aan te bieden.
 

Financiële sector neemt engagement om circulaire economie te financieren

 

De leasingsector zet momenteel een deal structure uit: een reeks krijtlijnen die bepalen aan welke criteria een circulair project moet voldoen om gemakkelijk via leasing te worden gefinancierd.

Dit moet de verschillende partijen binnen leasing (leasingmaatschappij, klant en leverancier) aanzetten om producten te kiezen die modulair, herstelbaar én recycleerbaar zijn. Of producten die na hun levenscyclus een nieuwe herbestemming kunnen krijgen.

Eenmaal de contouren van de deal structure duidelijk zijn, ligt de weg open om circulaire projecten effectief via vendor leasing te financieren. Op termijn wil de financiële sector dan ook een deel van zijn leasingproductie in het circulaire domein realiseren.

Om het project te laten slagen, moeten echter nog een aantal hinderpalen weggewerkt worden. De financiële sector doet hierbij een oproep naar de overheid om het regelgevend kader aan te passen.

Een aantal voorbeelden waarbij dit wenselijk is:

  • Bij een pay-per-use model doen zich een aantal risico’s voor die de leasingmaatschappij niet alleen kan dragen, zoals het risico van niet-gebruik van het goed, de terugkoopverplichting van de leverancier op het einde van de levenscyclus, het performantierisico, … Deze risico’s zouden kunnen worden gedragen door equityproviders, verzekeraars of garantieregelingen van de overheid.
  • In geval van product as a service, bv. bij verlichting of warmtekrachtpompen, worden de goederen (dus de verlichtingsarmaturen en de warmtekrachtpompen) onroerend door bestemming. Om het eigendomsrecht van de leasingmaatschappij te vrijwaren, zou een onderhands opstalrecht moeten mogelijk zijn dat tegenstelbaar is aan derden. Die tegenstelbaarheid zou kunnen worden gerealiseerd door het onderhands opstalrecht te laten opnemen in een online register.
  • Investeringsaftrek en subsidies/premies zijn meestal gericht op investeringen in nieuwe assets en ondersteunen de eigenaar van het asset voor eigen gebruik. Die ondersteunende maatregelen zouden ook moeten worden opengesteld voor tweedehandsmateriaal en assets die gedeeld of verhuurd worden.

Met zijn engagement en zijn vraag naar de overheid toe wil de financiële sector werk maken van de financiering van de circulaire economie. Niet alleen, maar samen met alle stakeholders!